úterý 24. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Jak jsou násilím manipulovány světové sdělovací prostředky:
 • Nevzrušeně sledujeme, jak na Blízkém východě umírají děti, protože je dospělí na obou stranách konfliktu odmítají ochraňovat (Guardian) Korupční vlivy v českých médiích:
 • Proč jsou nová fakta, zveřejněná v rozhovoru s Jiřím Ovečkou, tak závažná (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Podivné praktiky v brněnském studiu České televize (Dušan Stuchlík) Reakce:
 • Miroslav Jandora: Protestuji proti nařčením od kritiků brněnské televize Sazka rozesílá stížnosti:
 • Klekánice použila estébácké manýry !!!
 • Pan Ovečka soustavně skákal panu Prokůpkovi do řeči
 • Stížnost proti zneužívání veřejnoprávního média Protest:
 • Jsem proti Sondě Maturant a proti mrhání peněz daňových poplatníků - byl jsem propuštěn (Svatopluk Sládeček) Politika a sdělovací prostředky:
 • Nestraník Motejl: lekce k ozdravení politiky (Miloš Štěpánek) Postskript:
 • Tváře politiků (Ivan Hoffman)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Kauza Sazka-Klekánice: Mluvčí České televize potvrdil klíčové informace J. Ovečky. Včera Britské listy požádaly mluvčího ČT Jiřího Trávu o odpověď na otázky plynoucí z rozhovoru s Jiřím Ovečkou. Dnes dopoledne jsme obdrželi odpověd:

  1. Je pravda, že ředitel Chmelíček obdržel od Aleše Hušáka faxem námět reportáže Klekánice o Sazce? Pokud ano, jak postupoval v záležitosti dál? Konkrétně: dal nějaké pokyny řediteli TS Ostrava panu Petroncovi?

  Ano obdržel. Materiál předal řediteli TS Ostrava s tím, že je věc v jeho kompetenci.

  2. Uskutečnila se již v létě schůzka vrcholového vedení ČT se zástupci Sazky, o níž hovoří J. Ovečka? Účastnil se jí i ředitel Chmelíček?

  Ano. GŘ Chmelíček se jí ovšem nezúčastnil.

  3. K jakým závěrům účastníci schůzky došli?

  Na setkání si zástupci SAZKA a.s. stěžovali na postup pana Ovečky. Deklarovali připravenost na komunikaci s ČT - né s panem Ovečkou. Předali hanlivý materiál na pana Ovečku a požadovali na něj (materiál) od vedení ČT reakci.

 • Ivan Langer z kozla zahradníkem? Včerejší číslo časopisu Respekt dokázalo, že Ivan Langer v žádném případě neměl být jmenován šéfem mediální komise českého parlamentu. V rozhovoru v tomto listě Langer přesvědčivě zdokumentoval, že jednak naprosto nerozumí problematice sdělovacích prostředků (zastává se názoru, že by bylo správné zrušit veřejnoprávní televizi - takto skvostné rozhovory skutečně stojí zato překládat do světových jazyků: už vidím jak by se Langerovi ze srdce vysmáli třeba britští konzervativní poslanci! Ve světovém kontextu by si totiž český politik bezpochyby nedovolil takto drze vyslovovat hlouposti, protože by riskoval znemožnění) - a jednak z rozhovoru čiší bezostyšná touha sdělovací prostředky podřídit vůli sekretariátů hlavních politických stran. Jen tak je si možno vysvětlit, že Langer požaduje, aby pořad Naostro byl měkký, "spíše lehce populárně-bulvární pořad (sic!), který ukazuje významné osobnosti v jiném světle, než jsou lidé zvyklí je znát." Ano, přesně tohle by ODS potřebovala, aby televize nedávala politikům ostřejší otázky, aby nikdo nekontroloval, jakou práci dělají, ale aby jim "lehce bulvárními pořady" dělala reklamu. Jenže právě za komunismu bylo obyvatelstvo Československa proměňováno v děti, které neměly možnost nijak ovlivňovat politickou činnost vládnoucích papalášů - právě za komunismu odváděla televize pozornost občanů zábavnými pořady od věcí veřejných. V demokratických zemích usilují politikové v první řadě o kultivaci sdělovacích prostředků, jejichž významnou rolí je podporovat a rozvíjet demokracii a nezávisle kriticky hodnotit práci politiků. Je tristní, že Langer je buď tak omezený, nebo tak sobecky soustředěný na vlastní kariéru, že zjevně usiluje zničit takové sdělovací prostředky, které by potenciálně mohly hrát v rozvoji české demokracie významnou roli. Je to taky nesmírná hanba. (JČ)

 • Zklamání od Milana Šmída. Milan Šmíd vydal nové číslo svého občasníku Louč, které je tentokrát v mnoha ohledech slabé, dokonce v něm nalezneme i některá tristní logická non sequitur.

  Hloupý PR článek Jany Ciglerové v Lidových novinách o "úspěších" Vladimíra Železného v Bulharsku nepřestane být hloupý jen proto, dovíme-li se, že Ciglerová neobržela reklamní formulace o velikosti Vladimíra Železného z jeho PR úřadu, ale nekriticky je opsala z bulharského tisku. Ciglerová se tak stala pozoruhodným jevem české novinářské obce: pěje nekritickou, nepřemýšlivou a povrchní chválu na člověka, jehož PR kancelář jí oslavné ódy na něho odmítá dodávat, takže si je musí shánět kompilacemi ze zahraničního tisku sama. Ostatně se domníváme, že Železný asi nemyslel své investice do Bulharska vážně - bylo to jen mediální gesto pro domo sua, které má české veřejnosti, která důvěřivě spolkne každou nehoráznost - ukázat před výsledkem amsterodamské arbitráže, jaký má Železný "obrovský mezinárodní vliv". Ciglerová na to nalítla.

  Televize Nova neprezentuje celkově kvalitnější televizní vysílání než ČT, ale je lepší v oblasti zpravodajství, přestože je její vysílání často hrubě bulvární.

  Zajímavým jevem je také systematický nedostatek soudnosti v přístupu Milana Šmída vůči trvale nízké kvalitě zpravodajství České televize. Tak Šmíd ve své Louči polemizuje s Tomášem Pecinou a argumentuje, že prý bylo zpravodajství ČT z antiglobalizačních nepokojů dobré a koneckonců se vysílalo všechno, za co Pecina ČT kritizoval, že se nevysílalo! Pozoruhodná jednostrannost zpravodajství ČT v této věci Šmídovi zjevně nevadila. Nemyslel jsem, že i Milan Šmíd je natolik susceptibilní české mediální sugesci. Odborník jeho formátu by neměl propadat představě, že to, co je náhodou v televizi, je také pravda.

  Analýzy reportérů a fotografů BL i četných nezávislých svědků z antiglobalizačních demonstrací konstatují, že to, co se dělo v pražských ulicích, nebylo objektivně přenášeno na obrazovku České televize. Kromě sledování pořadů ČT by bylo také třeba vyjít trochu do ulic. Je totiž nutno si uvědomit, že to, co se odvysílá v televizi, se - navzdory tomu, že si to mohou myslet naivnější občané - nestane náhražkou reality.

  Milan Šmíd hájí Českou televizi, že všechno, za co ČT její Rada kritizovala, že ve vysílání nebylo, ve vysílání skutečně bylo, ale jaksi se to vysílalo nenápadně, bylo to skryto v době, kdy se na ČT skoro nikdo nedívá. To je ovšem v podstatě, jako by se to nevysílalo. Připouští-li dále jinde Milan Šmíd, že určitá důležitá informace se objevila na obrazovce ČT až v době, kdy už si všichni v 19.30 přepnuli na Novu, tak se nechtěně dotkl jádra problému. Kdyby totiž byla Česká televize tak dobrá, jak Milan Šmíd ve své obhajobě předpokládá, lidi by si v 19.30 na Novu si hromadně nepřepínali. To není Bohem navždy daná skutečnost, s níž se nedá nic dělat, víte, pane Šmíde?

  Mrzí mě také, že českým intelektuálům a mediálním odborníkům, jako je Milan Šmíd či Ivan Vágner chybí neúplatný požadavek kvality. České televize by se měly snažit vyrovnávat svým zpravodajstvím nejlepším televizním stanicím světa. Analytikové jejich vysílání by tuto kvalitu měli vyžadovat a ne jenom pořád tvrdit, že "u nás to nejde", "my musíme mít vysílání druhořadé", v žádném případě není v ČR možné, aby měl čelný politický debatní pořad tolik researcherů, jako má americký pořad Larry King Live, jak pozoruhodně napsal Ivan Vágner (PROČ PROBOHA TO NENÍ MOŽNÉ?), "žádná BBC" Česká televize není, ale vždyť my jsme také přece jen podél zdí se tiše plížící Češi, na kvalitu nemáme nárok, nemáme ji možnost ani právo vyžadovat, musíme tolerovat spiknutí druhořadých a jejich výhodné pašalíky, musíme dát ČT čas, ať se pod nekvalitním vedením rozvíjí, protože tak se to přece v Čechách dělá - a když na to někdo poukáže jsme šokováni a uraženi a křičíme, že se kritik nechová dost zdvořile, že nám netoleruje přátelská srozumění.

  Milan Šmíd musí vědět, jak hrubě nekvalitní a nevzdělaní jsou mnozí zaměstnanci redakce zpravodajství ČT, včetně jejího šéfa Klepetka, musí vědět, že k žádnému zlepšení se zpravodajství ČT pod tímto vedením vypracovat nemůže, a je zradou na důvěře veřejnosti, že vážné nedostatky zpravodajství ČT svou autoritou zašťiťuje. Při své inteligenci a při svém vzdělání - Šmíd přece ví, jak vypadá třeba zpravodajství BBC, i když jeho fakulta studentům žurnalistiky sledování jejích pořadů zásadně neumožňuje (Barbora Osvaldová tam s nimi studuje styl Lidových novin a Mladé fronty Dnes!) - je tedy záhadou, proč Šmíd nepožaduje normální, tj. kvalitní standard.

  Milan Šmíd také cituje ze své analýzy, napsané na obhajobu Dušana Chmelíčka, dva odstavce, které byly při editaci z konečného textu vyřazeny. Obávám se, že nebyly asi vyřazeny z důvodů potřeby stručnosti, ale snad proto, že jde s prominutím o nepříliš promyšlený text. Šmíd mj píše:

  Veřejnoprávní ČT bývá často poměřována performancí svých komerčních konkurentů, přičemž se poukazuje na zpravodajskou pohotovost a diváckou přitažlivost jejich zpravodajství, což jsou vlastnosti dané již jeho zaměřením na mimořádné, dramatické a konfliktní situace. Veřejnoprávní ČT tudíž bude vždy balancovat mezi objektivní potřebou nezaostávat za zpravodajskou pohotovostí štábů komerční televize, a mezi úkolem nesklouznout do polohy bulváru, který ignoruje společensky závažná - byť ne tak čtenářsky a divácky přitažlivá - témata nebo informace, které prezentují dané téma v širších souvislostech a vztazích.

  V normálním světě nemá zpravodajská pohotovost přirozeně naprosto nic společného s "polohou bulváru". A to, že jsou určitá témata společensky závažná, přece proboha neznamená, že musejí být prezentována divácky nepřitažlivě - právě proto, že jsou společensky závažná, mají potenciálně obrovskou diváckou třaskavost. Jsou-li prezentována nudně, je to vina neumětelství v redakci zpravodajství ČT. Atd. (JČ)

 • Slovo přiznalo chybu. Milan Slezák napsal Bohdaně Marvalové, že komentátor Bergman skutečně existuje a to, že ve Slově vyšel jeho článek znovu pod jménem Břetislav Chudý, je "nedopatření, které se stane i v těch nejlepších novinách". Světové sdělovací prostředky ovšem převážnou měrou zaujímají v nynějším konfliktu ostře kritický postoj vůči Izraeli. Do jaké míry je to manipulováno jinak bezmocnými Palestinci, tím se zabýval včera v deníku Guardian jeho bývalý šéfredaktor, viz první článek dnešních BL.

 • Senátor Zeman a cizí peří. Vladimír Zeman, senátor za Unii svobody, má své voliče rád (zejména nyní, když jsou volby přede dveřmi). Proto jim do schránky nechal doručit leták nadepsaný: Nákladem S. O. S. 2000 a senátora Vladimíra Zemana, spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím (zde). V něm se občanovi poněkud polopatistickým jazykem vysvětluje, jak zmíněný zákon používat a k čemu všemu je mu dobrý. Celé to má háček: předkladateli a hlavními autory zákona byli Oldřich Kužílek a Michael Žantovský (ODA) a jak Britským listům potvrdil první z nich, V. Zeman se na přípravě zákona nijak autorsky nepodílel. Inu, normální je nelhat, že, pane senátore? --- Podařilo se nám spojit i s Vladimírem Zemanem. Ten se výrokem O. Kužílka cítil dotčen: považuje se prý za spoluautora zákona, protože se, jak pan senátor vysvětlil, iniciativně účastnil jeho prosazování. Na dotaz, zda se V. Zeman nějak podílel i na textu zákona, nám bylo řečeno, že o něm se svými kolegy často diskutoval. (TP)

  Spěchá!! Výhodná nabídka zaměstnání v zahraničí. Knowledge Media Institute britské The Open University hledá pro projekt Clockwork pracovníky se znalostmi aplikované umělé inteligence a internetových technologií.

 • Jan Hurych vydal elektronickou knihu svých příspěvků, zveřejněných na internetu. Je k dispozici na adrese:http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol3718.zip.

 • Souvislosti. Nové kulturní (a tedy samozřejmě nikterak ziskové) revue Souvislosti (www.osf.cz/souvislosti), přináší dosud nepublikované texty a fotografie básníka Vladimíra Holana, edici Holanových vpisků do Bible, studii Jana Jandourka o Josefu Škvoreckém, rozhovor s Tomášem Halíkem a Přemyslem Rutem o Popelci umělců, muzikologickou anketu, co je či není "duchovní hudba" a mnoho dalších podstatných článků, rozhovorů a recenzí.

 • Pomozte zachránit ohrožené památky. Viz http://www.volny.cz/kampanila. Pokud je to možné, dejte vědět o této stránce i svým přátelům.

 • Česká literatura na internetu. Píše Radek Sárkozi: Pripravili jsme pro Vas soutez. Poznejte vyznamneho ceskeho spisovatele a ziskate dozivotni clenstvi v Klubu Off-line ZDARMA ! A vlastne ho ani nemusite poznat. Cenu ziska i jedna vylosovana odpoved a odpoved nejvtipnejsi... Viz http://www.ceskaliteratura.cz.


 • Ve spolupráci se Štěpánem Kotrbou a agenturou Tendence jsme zde (kliknutím na ikonu se dostanete do archívu starších, případně i novějších snímků - najdete jich tam velké množství) zveřejnili fotografie z pražských antiglobalizačních protestů. (Každou fotku zvětšíte kliknutím na ni; fotky mají popisky, které se objeví, když na jejich malou verzi přesunete myš):
  E-PHOTO OF PRAGUE S26
 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Nevzrušeně sledujeme, jak na Blízkém východě umírají děti, protože je dospělí na obou stranách konfliktu odmítají ochraňovat

  Palestinské děti jsou obětí zbraní a sdělovacích prostředků

  Tento komentář Petera Prestona, bývalého šéfredaktora deníku Guardian, vyšel v tomto listě v pondělí 23. října. Povšimněte si, prosím, že drtivá většina světových sdělovacích prostředků se staví v tomto konfliktu kriticky i vůči Izraeli a že jejich analýza je podstatně složitější než analýza českých médií. JČ

  Někdo každý den, den po dni, zabíjí děti. Vidíme, jak umírají, uprostřed krve a smutku. Ale částečně tím, že se na to díváme, je vlastně také zabíjíme. To je to hrůzné ohledně Ramallahu a Nablusu a  Gazy..

  Pomysleme na okamžik na naše děti, děti v Británii. Jsou ochraňovány, na základě veřejného konsensu, zvláštním statutem: jsou nezletilí, jsou to děti, které nejsou samy za sebe odpovědné, a tak je za ně v konečné instanci odpovědná společnost. Když je rodiče podrobují trápení anebo je zanedbávají, jsou jim děti odebrány a odeslány na místo, kde se jim dostane ochrany. Zákon přijímá výjimečná opatření, aby byla respektována jejich anonymita, když přijdou do styku - přímo i nepřímo - se zločinností. Učitelé jim nemohou dát pohlavek, aniž by riskovali, že ztratí zaměstnání. Děti mají všude přednost.

  Tisk a televize svými vlastními předpisy dodržují tyto zásady. Nikdy není dítě mladší 18 let ve sdělovacích prostředcích identifikováno: žádné fotografie ani interviewy bez svolení rodičů, žádné narušování soukromí. A netýká se to jen Euana Blaira anebo prince Harryho Windsora.

  Když děti zahynou, tak jak zahynuly v Dunblane, nechceme vidět jejich mrtvoly na hřišti ani rodiče, přemožené zoufalstvím, jak neochotně hovoří do dotěrné kamery. Tyto děti jsou naše děti a jejich tragédie je naše tragédie. Děti, v tom nejčistším slova smyslu, jsou nevinné. Děti mají všude přednost.

  Ale na západním břehu Jordánu či v Gaze mají děti přednost jinak. Jsou prvními, kteří tam umírají - od dvanáctiletého chlapce, který zemřel v náručí svého otce téměř před třemi týdny až po třináctiletého Mohammeda al-Najjara, který byl o minulém víkendu zastřelen do hlavy.

  Pokuste se sečíst oběti tohoto posledního povstání, této údajné války, a většina oněch nynějších už 130 nebo kolika mrtvých jsou Palestinci - a drtivá většina z nich jsou děti, nedospělí chlapci. Tak matky pláčí a otcové nám před očima zadržují slzy. Učitelé hovoří smutně o prázdných lavicích. Ženské nosičky rakví při nekonečných pohřbech skandují, že "Izraelský mír znamená zabíjení dětí". Truchlící davy dál rozvíjejí refrén těchto mladistvých "mučedníků". "Arabové, dávejte pozor - Palestinci jsou vražděni."

  A tady se právě děje ta ostudná věc. Nic se neděje náhodně. Děti jsou v první palební linii úmyslně. Staly se obětí zbraní a médií.

  Dr. Stephen Males, bývalý vysoký britský policejní důstojník, kterého požádala Amnesty International, aby situaci zhodnotil, v minulých dnech vydal zprávu o podstatě tohoto vraždění. "Hlavní problém je to, že Izrael využívá vojenské taktiky a nezavádí policejní praxi.

  To znamená, že armáda - a, ano, tisíce mladých vojáků základní služby - usiluje vyhrát tento konflikt, v němž jde o odplatu a o nadvládu takovým způsobem, jak to dělají armády. "Prostě se snaží nepřítele buď vyhladit, anebo potlačit," zatímco policisté, kteří vědí, jak zvládat dav, stojí v nečinnosti opodál.

  Je to děsivý verdikt, a je rozsáhlým způsobem zdokumentován. Izrael je tím obžalován. A obžalobou není jen odpuzující brutalita, ale i celková debilní strategie. Protože, je-li tohle vůbec válka, je to válka propagandistická. "Jedna strana očekává násilí; druhá jí hned vyhoví a střílí na ni."

  Palestinci schválně vyvolávají situace, v nichž se jejich lidé stávají obětí. Jejich demonstrace se konají podle "rituálního vzorce". Jejich policie není přítomna, aby ochraňovala životy či rozptylovala napětí. "Vůbec se nesnaží zabraňovat dětem a mladým lidem, puštěným ze školy, aby se demonstrací nezúčastňovaly," řekl Males deníku Times. "Je to cynické zahráváni si s jejich životy."

  Proč ale dochází k takovému krutému cynismu? Arabové, dávejte pozor. Palestinci nemohou "porazit" Izraelce (pokud má takový pojem vůbec nějaký význam) tím, že na ně budou házet klacky či kamení. Nemají žádnou pořádnou armádu. Nemohou válčit konvenčními zbraněmi. Mohou však dělat něco jiného, a to také dělají: vyvolávají celosvětový odpor vůči jednání Izraelců. Seďte si doma, ve svých pohodlných západních domovech: pusťte si CNN nebo BBC nebo ITN nebo jakoukoliv kabelovou televizi - a bude vám z toho špatně.

  A ještě konkrétněji: vyplňte kabelové a satelitní televizní kanály na Blízkém východě - jako je MBC nebo ANN - touto nekonečnou hrůzou a politikové v Damašku, v Káhiře a v Rijádu pocítí skutečné horko. Chlapci na ulicích vidí ty televizní záběry: vědí, na čí jsou straně. Mohou donutit své křehké režimy, aby zahájily opravdovou válku? Stanou se radikalizovanou vlnou nové nestability?

  V Británii si neuvědomujeme obrovský a sílící vliv kabelové televize, na kterou se zde dívá jen zlomek obyvatelstva. Tak tomu ale není v třetím světě sílícího chaosu. Když jsem byl v Pákistánu, našel jsem satelitní televizní talíř v každé nejbezvýznamnější vesničce. Stojí to dvě až tři libry měsíčně, vesničané si to předplácejí společně a je to jejich okno do světa, dívá se na to více než padesát procent celé vesnice. A tímto oknem nyní vidí, jak Židé zabíjejí čtyřiadvacet hodin denně arabské děti, vidí západní reportéry, bledé jako stěna, řeky krve, které tečou daleko do budoucnosti.

  Existuje, pokud jsme poctiví, v celém tomto problému obrovské - a nové - dilema pro novináře a pro ty, kteří kupují jejich výrobky.

  My novináři si zakládáme na tom, že jsme neúplatní a nepropadáme propagandě politiků. Jsme vzteky bez sebe, kdykoliv se nám snaží mluvčí Tonyho Blaira Alistair Campbell vnucovat své propagandistické historky. Avšak co je tohle, na daleko hroznějším jevišti, než práce propagandistů, motivovaných zoufalstvím?

  Rodiče na západním břehu Jordánu by mohli hlídat své děti. Školy by mohly mít normální vyučování. Policie by mohla zvládat demonstrace a kontrolovat věk demonstrantů. Jásir Arafat a Marwan Barghouti, předák v ulicích, by se mohli spojit a zamezit tomu, aby byly děti na ulici.Už by nemuseli vznikat další dvanácti či třináctiletí "mučedníci". Ale to se nestane. Představení - představení, na které se díváme a které tím zvyšováním sledovanosti prodlužujeme - pokračuje.

  Tak, jak tomu je většinou při morálních dilematech, jednoduché řešení neexistuje. Vypnout kamery a vyhostit reportéry (což by chtěli učinit Izraelci) není řešením: temnota nezabránila krveprolévání v první intifadě. Temnota umožňuje páchat množství ošklivých činů. Vědomí, že se na to, co se děje, dívá celý svět - od Bělehradu až po Maputo - je obrovskou silou ve věci dobra. Možná, že to nakonec přiměje i Jeruzalém, aby si uvědomil, jakou katastrofu si tu sám pro sebe vytváří.

  Avšak máme-li zvolit pravdu a nikoliv mlčení, zvolme pravdu. A pravda je nejen to, že mladí muži z Izraele střílí na chlapce z Palestiny, ale také to, že my, reportéři na místě , kamery a editoři v televizních studiích i vy ve svém obývacím pokoji jsme všichni životně důležitými faktory v této odporné rovnici.

  Pokud to dokážeme pochopit, budeme schopni začít chápat, co se vlastně děje a budeme schopni činit vlastní úsudek, stejně jako bychom ho dělali pro naše vlastní děti: ony mimořádné děti, které mají všude přednost. Bez toho bude pořád dál docházet jen k hrůzám.


  Proč jsou nová fakta, zveřejněná v rozhovoru s Jiřím Ovečkou, tak závažná

  Tomáš Pecina

  Rozhovor s Jiřím Ovečkou, který přinesly včerejší Britské listy, poskytl několik důležitých a doposud nepublikovaných zjištění, která dokreslují pozadí případu Klekánice-Sazka a staví zejména ředitele ČT Chmelíčka do velmi nelichotivého světla:

  • Komunikace Hušák-Paluska+Chmelíček o natáčeném pořadu probíhala s proměnlivou intenzitou po několik měsíců. Neobstojí tedy argumentace, že ředitel ČT se "zabál" (jak píše Milan Šmíd) a dal Sazce v dobré víře ještě jednu šanci.

  • Hušákova finanční skupina využívá jako své spojky a "převodní páky" nejen akcionáře, ale i vysoké představitele ministerstva školství (konkrétně je zmíněn ředitel odboru L. Nedorost). Není pochyb, že Sazka musí vzhledem k povaze svých aktivit udržovat rozsáhlou síť spolupracovníků, od pěšáků typu Nezval a Prokůpek po "velké ryby", mezi něž se řadí např. poslanec L. Šustr nebo ministr E. Zeman.

  • Není pravda, že ostravské televizní studio se s ředitelem Chmelíčkem "dohodlo" na odloženém vysílání pořadu Klekánice, jak zní oficiální verze mluvčího Trávy. Šlo o Chmelíčkovo osobní rozhodnutí, za které by měl ředitel nést osobní odpovědnost.

  • Existuje těžko pochopitelná disproporce mezi objemem peněz, které Sazku rok co rok opouštějí, a neuvěřitelně hloupým způsobem, jak Sazčiny zájmy hájili její PR-mani. To je ale, bohužel, spíš výpovědí o stavu a koruptibilitě české společnosti a jejích médií.

  • A konečně jedna dobrá zpráva: Suverenita, s níž si Aleš Hušák a jeho lidé počínají, může být ve skutečnosti znakem slabosti. Nekoupí-li si Hušákovi lidé včas i policii, mohl by jejich bosse postihnout stejný osud jako kdysi Al Capona - ten ukončil svou profesní kariéru v žaláři, kam se - pokud je mi známo - dostal rovněž za svého druhu "daňovou optimalizaci".


  Podivné praktiky v brněnském studiu České televize

  Dušan Stuchlík

  k rukám členů Rady České televize
  Kavčí Hory
  140 07 Praha 4
  E-mail: radact@czech-tv.cz

  k rukám generálního ředitele České televize
  Mgr. Dušana Chmelíčka
  Kavčí Hory
  140 07 Praha 4
  E-mail.: Dusan.Chmelicek@czech-tv.cz

  V Brně 21.října 2000

  Vážení členové Rady ČT, vážený pane řediteli,

  jako bývalý zaměstnanec brněnského studia České televize, kde jsem pracoval jako dramaturg publicistického pořadu, se s Vámi chci podělit o několik konkrétních zkušeností a zážitků, které mne potkaly během mého působení v tomto regionálním studiu ČT. Zároveň Vám tyto informace předávám jako podnět k prošetření, protože některé níže uvedené skutečnosti, podle mého názoru, přesahují etické i praktické zásady, které by měly být limitující pro činnost veřejnoprávního média.

  Během svého působení ve funkci dramaturga publicistického pořadu SOUVISLOSTI jsem byl například donucen pro reportáž v pořadu nakoupit obrazový materiál od jednoho z brněnských soukromých televizních studií pracujících pro TV NOVA, přestože stejným obrazovým materiálem disponovalo brněnské studio ČT.

  Celá situace měla následující průběh. Koncem léta roku 1997 skupina mladých lidí nelegálně obsadila jeden ze zpustlých domů v Brně. V pořadu SOUVISLOSTI jsme tuto atraktivní kauzu sledovali od samotného prvopočátku. Vzhledem k tomu, že se situace mezi squattery a úřady vyhrotila, dal se očekávat zásah policie. Dohodl jsem tehdy, že squatteři v případě zásahu dají avízo pohotovostnímu štábu redakce zpravodajství. Ten, samozřejmě, z natočeného materiálu část použije do svého zpravodajského pořadu, ostatní použiji do publicistické reportáže.

  Během několika dnů opravdu došlo, za dramatických okolností, k  akci zásahové jednotky Městské policie. Štáb redakce zpravodajství byl na místě, natočil atraktivní materiál a také z něj připravil materiál do zpravodajské relace. Poté jsem redakci zpravodajství o videomateriál požádal. Její vedoucí, pan Karel Burian, mi jej však odmítl zapůjčit a to navíc bez jakéhokoliv racionálního vysvětlení. "Ta kazeta prostě zůstane tady," uvedl tehdy pan Burian.

  S tímto problémem jsem se tedy obrátil na náměstka ředitele, pana Kalába. Ten mi po krátké době sdělil, že ačkoliv tento problém řešil i s ředitelem studia PhDr. Drahošem, redakce zpravodajství prostě natočený materiál nezapůjčí. V dané situaci, zejména s ohledem na velký zájem veřejnosti o tuto kauzu, mi nezbylo než umožnit dokončení a odvysílání reportáže tím, že jsem požádal produkci o nákup nezbytného videomateriálu od některého soukromého televizního studia. Veřejnoprávní televize tedy, aby dostála svému smyslu a mohla včas, zajímavě a objektivně informovat, nakupovala za peníze koncesionářů tentýž materiál, který již vlastnila.

  V tomto kontextu pak byla zarážející celková dramaturgická neschopnost vedení brněnského studia. Například pořad SOUVISLOSTI byl již ze své podstaty ryze publicistickou záležitostí, ze strany vedoucího redakce zpravodajství, p. Buriana, však o něj byl trvalý zájem. Ředitel studia Dr. Drahoš tedy celou situaci vyřešil v pravdě šalamounsky. Jeden týden tento pořad vyráběla tvůrčí skupina publicistiky a dokumentaristiky, následující týden pak kolektiv redakce zpravodajství.

  Následkem tohoto kroku byla naprostá dramaturgická roztříštěnost celého pořadu. Každý týden byl pořad moderován jiným moderátorem, s  jinou grafikou, připravován jiným týmem a jiným stylem, než v týdnu předchozím. Navíc v díky této situaci a celkové atmosféře ve studiu mezi oběma týmy prakticky neexistovala žádná komunikace. Často nebylo možné ani zjistit, zda-li nepracují obě skupiny na stejné kauze. Tato situace trvala déle než rok.

  Spíše jen pro úplnost je vhodné doplnit, že ambice na výrobu tohoto pořadu pan Burian naplnil počátkem roku 1998, kdy se mu podařilo přesvědčit ředitele studia, aby celý pořad přesunul pod redakci zpravodajství. Ta přitom na jeho výrobu tehdy neměla dostatečné personální kapacity. To se pochopitelně odrazilo v kvalitě do té míry, že pořad byl po několika měsících zrušen.

  Další případ, eticky zcela za hranicí přípustnosti, probíhal tak, že mě a kolegovi Richardu Guryčovi, se kterým jsem na pořadu SOUVISLOSTI jako s dramaturgem spolupracoval, ředitel brněnského studia PhDr. Drahoš přikázal do pořadu natočit a odvysílat reportáž o jeho známém, údajném léčiteli. Ačkoliv kolega Guryča, který od ředitele studia tento příkaz přímo obdržel, se proti tomuto rozhodnutí pokoušel argumentovat jak věcně, tak etickými argumenty, několikaminutová reportáž musela být z příkazu ředitele natočena a odvysílána.

  Materiál o léčiteli, v reportáži nepokrytě propagujícím své nahrávky na audiokazetách, které mají údajně blahodárné účinky, byl velice úspěšnou reklamou. Komerční ohlas, který tato reportáž vyvolala, byl podle všech signálů značný.

  Se "zvláštním" systémem práce a hospodařením jsem se v brněnském studiu ČT setkával na každém kroku. Jednou ze zvláštností byl počet lidí nasazovaných na natáčení publicistických pořadů. Televizní štáb, tak jak nám byl přidělován pro natáčení v terénu, byl obvykle šestičlenný, počítáno bez redaktora! Kromě kameramana a zvukaře byli ve štábu také asistent kamery, asistent zvuku, řidič i osvětlovač! Ačkoliv jsme mnohokrát argumentovali, že takový štáb je nejen zbytečný a  drahý, ale při natáčení v terénu většinou i kontraproduktivní, byl takto nasazován po celou dobu mého působení v redakci publicistiky a dokumentaristiky. Přitom pro natáčení v terénu by byl optimální štáb v počtu maximálně tří lidí, tedy redaktora, kameramana a jeho asistenta.

  Zejména v kontrastu s výše uvedeným pak byl fakt, že v jiných situacích byl při výrobě pořadu na některé profese vytvářený značný, fyzický i psychický tlak. Například na střih, bez dvou minut půlhodinového pořadu, skládajícím se z několika reportáží a moderátorských vstupů, byl většinou vedením studia plánován čas 8, maximálně 10 hodin. Tyto šibeniční lhůty, které se samozřejmě nedařilo vždy dodržet, ovšem vytvářely enormní zátěž na všechny zúčastněné profese.

  Zcela nerealistický byl přístup vedení tvůrčí skupiny publicistiky a dokumentaristiky, Karla Fuksy a Hany Vrbové, k samotné výrobě. Pro natáčení vesměs investigativního pořadu, v kterém byly zpravidla čtyři a více reportáží, určovali maximálně čtyři, často však spíše jen tři, natáčecí dny. Nejčastějším argumentem v debatách na toto téma, bylo příznačné: "Co mi budete vykládat, já jsem v televizi už pětadvacet let." Vůbec činnost tzv. producentů, a při samotné výrobě pořadu pak i značné části produkčních, byla značnou slabinou, která vesměs výrobu pořadu a jeho ekonomiku spíše zatěžovala.

  Na závěr, jen pro dokreslení personální a lidské situace ve studiu, mohu sdělit svoji osobní zkušenost. Jako tvůrčí pracovník studia, coby redaktor-dramaturg, jsem byl po celu dobu svého pracovního poměru zaměstnán na základě pracovní smlouvy na dobu určitou a to vždy v délce 2 měsíců, po uplynutí lhůty prodlužovanou!

  Všechny své zkušenosti a tvrzení Vám rád v případě Vašeho zájmu doplním osobně či Vám budu jinak nápomocen při Vaší snaze o řešení dlouhodobě kritické situace v brněnském studiu ČT. Na druhou stranu Vás tímto prosím o informaci, jak s výše uvedenými podněty naložíte.

  Děkuji, s pozdravem

  Dušan Stuchlík

  Na vědomost dáno:

  Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
  Syndikát novinářů ČR
  p. Richard Guryča
  ČTK
  Čro
  Mladá fronta DNES
  Lidové Noviny
  Právo
  Reflex
  Respekt
  Týden
  Britské Listy


  Miroslav Jandora: Protestuji proti nařčením od kritiků brněnské televize

  Brno 23.10.2000

  Vážený pane Čulíku,

  rád bych reagoval na zveřejnění svého jména a nepravdivé údaje v článku "Přece nebudeme dávat prostor v ČT kdejakýmu debilovi...!" v odstavci:

  Firma Davay a její majitel p.Jandora

  V tomto článku se nedozvídám nic o sobě a zatím jsem nepochopil, proč jsem byl jmenován. Dále je třeba upřesnit, že se jedná o firmu Davay Communications s.r.o.a ne o firmu Davay s.r.o.

  Dcera pana Buriana v této firmě nebyla zaměstnána. Pokud byla najímána jako jedna z několika produkčních a pracovala dobře, je to otázka volného výběru. Proč by měla být diskriminována za fakt, že otec někde pracuje?

  Od pana Buriana si moje firma kameru nepronajímala.

  Pořad Divizna - Ekologický magazín byl námět, se kterým přišla moje firma do televize jako první a vlastně jediná. Kvalita pořadu byla taková, že se ekologický magazín vyrábí a vysílá opět i když pod názvem Pavučina, což je nepodstatné. Ukázalo se, že takový pořad je prospěšný a jako takový byl velmi pozitivně hodnocen i veřejností a odborníky na ekologii.

  Zmínku o tom jestli jsme pořad nestačili natočit vlastními silami považuji za úsměvnou. Je zcela běžné, že produkční firmy najímají techniku a štáb na konkrétní projekty, protože se nevyplácí držet kmenové zaměstnance a technologii, když je lze tyto najímat. Je to otázka výhradně ekonomická. Dovolím si připomenout, že jsem založil jednu z prvních a myslím si, že docela úspěšných firem, které byly schopny na vlastní technologii vyrábět profesionální pořady již před "revolucí". Spolupracovali jsme m.j. s ORF ,BRD, SAT1,ZDF, ale také s TV Nova i s ČT a TV Prima....

  Protislužby od pana Buriana - nevím za co

  ...např. natočení neobjektivní reportáže o Jandorově nesmyslném požadavku na vyhlášení konkurzu oděvní firmy OP Prostějov, výrobu rozsáhlé publicistické reportáže (vlastní vysílací čas, nikoli v rámci stávajících pořadů!) - Návrh na konkurs firmy, která dlouhodobě neplní svoje uznané závazky z obchodního styku nepovažuji za nesmyslné a je poslední možností, jak se může věřitel domoci svých oprávněných nároků. O tomto návrhu referovala téměř všechna média. Otázka platební kázně je jedním z největších problémů v této zemi. Pořadů  s touto tématikou by bylo potřeba co nejvíce. Nemám nejmenší zásluhu na tom, jaký prostor se tomuto problému v mediích poskytl, než tu, že jsem návrh na tuto firmu podal. Mimochodem tato kauza není dodnes ukončena. Pokud je tato problematika nesmysl, dovolím si pochybovat o profesní úrovni autorů dopisu. V zemi, kde mají dlužníci před věřiteli navrch, je osvěta nutná!

  Rekonstrukce Bitvy tří císařů - akce, která se týká regionu Brna - Venkov, ale i Slavkovska. Tuto akci moje forma sponzorovala /cíleně a nejedná se tedy o "shodu okolností"/již v v době jejího vzniku v roce 1990 a dodnes ji považuji za nesmírně důležitou pro celý region. Spolu s obcemi v regionu, kterých je 22 a účastní se i internetové prezentace, máme zájem o rozvoj turistického ruchu a infrastruktury v regionu. Investice do této lokality jsou vítány a měly by přinést pracovní místa a dopravu pro obyvatele. Tuto akci spolupořádáme spolu s Napoleonskou unií ČR a s obcí Tvarožná.  Jedná se o akci nonprofitní. Jestliže mluvil v reportáži jeden ze sponzorů, tak je to dobře, protože tato akce se bez sponzorů dělat nedá, je potřeba doplnit, že kromě mne v reportáži hovořil i ministr Grulich, starosta obce Tvarožná, senátorka Lastovecká.

  V jiných zemích se historií pyšní a snaží se ji co nejvíce přiblížit veřejnosti. V době Bitvy tří císařů a zejména po jejím konci se formovala dnešní Evropa. Jsem přesvědčen, že by si tato akce zasloužila ještě daleko větší prostor. Málokdo na světě ví, kde je Brno, nebo dokonce i Čechy, každý ale ví co je to Austerlitz - Slavkov, díky této historické události.

  Hypermarket, resp. jeho stavbu v této oblasti nekritizovali památkáři a pokud o tomto projektu referovali někteří redaktoři negativně, vyplynulo to pouze z neznalosti. V celé oblasti proběhl předepsaný archeologický průzkum a nenašel nic z uváděných hromadných hrobů. Na celou akci také proběhlo řádné územní řízení a samosprávy obcí, včetně dotčených orgánu dali souhlasná stanoviska. Považuji za úspěch, pokud naše výše popsaná aktivita přispěla k rozhodnutí situovat investici právě na tomto místě.

  Likvidační reportáž o panu řediteli okresního muzea - o ničem takovém nevím a nechápu co s ní mám já nebo firma společného.

  Mám li zhodnotit kvality reportérů, podepsaných pod tímto dopisem, či prohlášením - je s podivem, že jim bylo umožněno pracovat v nějakém médiu, když nejsou schopni shromáždit fakta o skutečnostech, které chtějí prezentovat na veřejnosti. To je asi jediné, co bych mohl v této "kauze" ČT vytknout. Kvality takových "novinářů" mohou dávat za pravdu Miloši Zemanovi.

  Miroslav Jandora
  mjandora@davay.cz

  Davay Communications s.r.o Brno


  Klekánice použila estébácké manýry !!!

  Koalice Unie pro Evropu - Strana zelených: Veřejnoprávní televize porušila zákon!

  Úřad rady pro rozhlasové a televizní vysílání
  Krátká 10
  110 00 PRAHA 1

  Věc: Stížnost

  Koalice Unie pro Evropu - Strana zelených (UPE - SZ) důrazně protestuje proti praktikám veřejnoprávní České televize, konkrétně proti způsobu natáčení pořadu Klekánice, který se měl věnovat poměrům na českém loterijním trhu a jenž byl stažen v úterý 3. 10. 2000 z vysílání.

  V Lidových novinách dne 5.10. 2000 se doznal redaktor veřejnoprávní ČT Jiří Ovečka, že při natáčení pořadu snímal Václava Prokůpka, mluvčího občanského sdružení Parking partner (Ovečka mylně označil Parking partner za firmu), jenž figuruje na prvním místě krajské kandidátky UPE - SZ a je i kandidátem na krajského hejtmana, pro veřejnoprávní pořad bez jeho vědomí.

  Naše koalice protestuje proti způsobu, jakým pořad na televizní stanici, jejíž provoz si platíme my všichni, občané tohoto státu a koncesionáři, vznikal. Lídr naší koalice Václav Prokůpek by jistě poskytl k situaci rád otevřený rozhovor, což mu nebylo nabídnuto.

  Chování reportéra Jiřího Ovečky považujeme za hrubý zásah do volebního boje a snahu zdiskreditovat i  naší koalici. Natáčení opozičních politiků bez jejich vědomí nám připomíná tak dobře známé estébácké manýry.

  V Lidových novinách se zároveň objevila zmínka o tom, že Václav Prokůpek je spojen s určitou lobbistickou skupinou této země. Pro toto tvrzení neexistuje žádný věrohodný podklad. Snahu redakce ostravské Klekánice vnímáme jako vtažení veřejnoprávního média do tvrdého konkurenčního boje na loterijním trhu a také jako snahu redaktora Ovečky o zviditelnění se za každou cenu.

  Nechápeme, jak tento člověk, který byl již dle našeho zjištění sedmkrát pravomocně odsouzen za to, co napsal či natočil, může dále působit ve veřejnoprávním médiu. Dle našeho názoru porušila redakce pořadu Klekánice hrubým způsobem volební zákon a jsme tudíž nuceni se obrátit na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a vyzvat orgány činné v trestním řízení, aby v této věci zjednaly nápravu.

  Regulérnost voleb, alespoň v Plzeňském kraji, je už i tak zpochybněna. Lídr koalice UPE - SZ Václav Prokůpek zároveň důrazně protestuje proti zveřejněnému tvrzení Jiřího Ovečky, že mu Prokůpek nabízel lukrativní zaměstnání. Ve skutečnosti se dotazoval sám reportér České televize Ovečka pana Prokůpka na možnost sehnání práce pro jeho osobu , pro což existují důkazy.

  Václav Prokůpek - místopředseda UPE
  Jan Roj - místopředseda UPE
  Alois Mach - člen předsednictva SZ


  Stížnost na postup redaktorů České televize

  Pan Ovečka spolu s redaktorkou Polákovou soustavně skákali panu Prokůpkovi do řeči, přerušovali jeho věty a myšlenky, zesměšňováním, urážkami, hlasitým smíchem a podobnými - redaktorům veřejnoprávní televize zcela nedůstojnými - technikami

  Česká televize
  šéfredaktor pořadu "Klekánice"
  pan Bohuš

  V Plzni dne 14.10.2000

  Věc: Stížnost na postup redaktorů v kauze "Sazka versus Klekánice"

  Vážený pane Bohuš,

  považujeme za zcela nezbytné informovat Vás o neuvěřitelném zážitku, kterého se nám dostalo díky redaktorům České televize - paní Polákové a pana Ovečky v kauze "Sazka versus Klekánice". Dnešního dne nás po několikeré žádosti z naší strany navštívili jmenovaní redaktoři z Vašeho ostravského studia ČT. Důvodem návštěvy mělo být natočit stanovisko pana Václava Prokůpka (místopředsedy UPE a lídra koalice Unie pro Evropu - Strana zelených pro volby do krajského parlamentu) k obviněním, která zazněla na jeho adresu v pořadu ČT 1 "Klekánice" dne 10.10.2000.

  Nejprve paní redaktorka Poláková absolvovala v sekretariátu UPE asi patnáctiminutový rozhovor s panem Prokůpkem, ve kterém velice pozorně naslouchala všem jeho argumentům a dala mu tak volný prostor, aby mohl přehledně formulovat celé svoje stanovisko. Poté prohlásila, že bude kvůli světlu lepší natočit reportáž na ulici. Tam se však odehrála fraška parametrů, za které by se nemuseli stydět ani soudci Marie Horákové.

  Co se konkrétně odehrálo: Venku čekal pan Ovečka (redaktor, který pana Prokůpka ve zmíněném pořadu očernil) a spolu s redaktorkou Polákovou soustavně skákali panu Prokůpkovi do řeči, přerušovali jeho věty a myšlenky, zesměšňováním, urážkami, hlasitým smíchem a podobnými - redaktorům veřejnoprávní televize zcela nedůstojnými - technikami. Ztěžovali mu možnost důstojně odpovídat i tím, že mu záměrně dávali mikrofon stále níž a níže, což jej nutilo k hlubokému předklonu, tedy k submisivnímu postavení, aby jej mohli i tímto způsobem v očích veřejnosti ponižovat.

  Situace například vypadala tak, že zatímco se pan Prokůpek snažil dát odpověď, oba redaktoři jej zasypávali dalšími matoucími otázkami (vesměs s kauzou "Sazka" přímo nesouvisejícími), přičemž pan Ovečka provolával slova jako "Lžete! Vy jste podvodník!", hystericky se smál (jako občas i paní redaktorka) atd. Domníváme se, že práce investigativních novinářů pracujících ve službách veřejnoprávní instituce by měla vypadat podstatně jinak (nezávislost, nestrannost a nadstranickost jsou základem objektivity a jediným klíčem k pravdě). Z uvedených důvodů nepovažujeme natočený rozhovor za nic jiného, než za předem profesionálně připravenou diskreditační frašku, jejímž smyslem bylo natočit jakékoliv podkladové materiály, které by za pomoci zručného střihače ospravedlnily v očích veřejnosti všechna vykonstruovaná obvinění vznesená proti panu Prokůpkovi v již zmíněném pořadu.

  Jelikož je pan Prokůpek, jak jsme již uvedli, lídrem naší koalice, považujeme tento přístup televize za krajně neseriózní a politicky diskriminační. Proto se budeme domáhat všemi legálními způsoby kompenzace škod spojených s poškozením jména našeho lídra a našich vyhlídek v nastávajících volbách.

  Pokud máte zájem na rozumném vyřešení tohoto střetu, navrhujeme Vám, aby rozhovor s panem Prokůpkem byl natočen znovu, a to za účasti redaktorů na této kauze zcela nezávislých, čímž by mohla být naplněna ze zákona vyplývající povinnost televize poskytnout napadenému prostor k vlastnímu vyjádření.

  S úctou a pozdravem

  Jan Roj

  místopředseda UPE - Unie pro Evropu - v.r.

  Oldřich Lukáš

  předseda krajské organizace Strany zelených - v.r.


  Stížnost proti zneužívání veřejnoprávního média

  MV ČR
  Státní volební komise
  U obecního domu 3
  110 00 Praha 1

  Věc : Stížnost

  V Plzni dne 16.10.2000

  Vážení,

  Podáváme stížnost proti zneužívání veřejnoprávního média proti koalici UPE - Unie pro Evropu a Strany zelených a zneužívání BIS taktéž proti naší koalici.

  V příloze vám zasíláme tří stránkový dopis pro Úřad rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ve kterém popisujeme naprosto skandální a protizákonné metody namířené proti naší koalici, veřejnoprávním pořadem České televize s názvem " Klekánice".

  Postup veřejnoprávního média vážným způsobem zpochybnil legitimitu voleb.

  Zároveň tímto vznášíme stížnost proti účasti agentů Bezpečnostní informační služby na demonstraci proti Temelínu, konané dne 29.9.2000 v Českých Budějovicích, jejímž pořadatelem byla legitimní politická strana s názvem UPE - Unie pro Evropu. Považujeme za neopodstatněné, aby se demonstrace legitimní politické strany účastnili (sic!) zpravodajské služby této země, jejichž přítomnost jsme schopni doložit na základě svědeckých výpovědí.

  S přátelským pozdravem

  Jan Roj

  Místopředseda UPE - Unie pro Evropu

  Oldřich Lukáš

  Předseda krajské organizace Strany zelených


  Jsem proti Sondě Maturant a proti mrhání peněz daňových poplatníků

  Byl jsem po protestní hladovce neprávem propuštěn z funkce ředitele střední školy

  Svatopluk Sládeček

  Vážená paní, vážený pane,

  jelikož jsem již důchodce, nemám na placenou inzerci jako generální ředitel Sazky a.s. JUDr. Aleš Hušák, který v Lidových novinách ze 17.10.2000 zaměňuje právo na kritiku s ohrožováním svobody slova. Proto volím tuto formu sdělení, kterou mi laskavě umožnili moji přátelé, disponující e-mailem.

  Ve stínu doznívajícího vyčíslování ztrát způsobených při protestech proti globalizaci při zasedání MMF a SB v Praze a vyhrocení vztahu Izraele s Palestinci proběhne v Praze ve středu 25. října t.r. v 11,15 hod. u Městského soudu Praha 2, Spálená 2 v místnosti č. 177 odvolací soudní jednání žalobce Ing.arch. Svatopluka Sládečka, který žaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) ve věci neplatnosti odvolání z funkce.

  Jmenovaný byl z funkce ředitele Střední průmyslové školy stavební Zlín odvolán doslovně ze dne na den k 30.4.1999. Paradoxně mu bylo spolu se sdělením o odvolání vyjádřeno veřejné poděkování za dobrou práci ředitelem Školského úřadu Zlín.

  Odvolání z funkce následovalo bezprostředně poté, co ředitel školy ukončil protestní 19-ti denní hladovku. Tu držel ve dnech 29.3. až 1.4.1999 před budovou MŠMT ČR a dále do 17.4.1999 ve Zlíně.

  Hladovkou upozorňoval nejen na nesmyslnost tzv. Sondy Maturant, ale zejména na mrhání penězi daňových poplatníků. To ostatně kontrola ve vztahu k Sondě Maturant a hospodaření Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) v r. 1999 prokázala. Celkovou roční částku promrhaných peněz v resortu MŠMT ČR však Sládeček odhaduje na cca 0,5 miliardy.

  Ve srovnání s částkou 1,3 miliardy, která se místo podpory sportu ve stejném roce "vypařila" v a.s. Sazka je to sice jen 38,5 %. Avšak ve srovnání se škodami vzniklými při demonstracích proti globalizaci, kterým všechny sdělovací prostředky věnovaly a dosud věnují enormní pozornost, je částka promrhaná ročně v resortu MŠMT ČR odhadem dvacetinásobná.

  Pro media je však problematika méně přitažlivá. Obzvláště, když se navíc trestní oznámení na konkrétní pracovníky MŠMT ČR a jeho přímo řízených organizací míjejí účinkem. Vyšetřovací orgány nejsou totiž obviněným schopny prokázat "úmysl".

  A tak, jak údajně pronesl ministr školství Eduard Zeman, snáší zlatá vajíčka nejen Sazka a.s., ale i MŠMT ČR zřizované a přímo řízené organizace jako je zmiňovaný ÚIV a řada výzkumných ústavů pedagogických. A to z grantů, které jim k částkám na hospodaření MŠMT ČR každoročně přiděluje.

  Na soudní jednání si Vás proto dovoluji srdečně pozvat. S pozdravem

  Ing.arch. Svatopluk Sládeček

  P.S. A proč vedu tento soudní spor, ve kterém si připadám spíše než pověstný bojovník s větrnými mlýny jako blbec z Xenemünde? Proto, že řada mých velmi schopných kolegů neskončila jako já ve starobním důvodu, ale doslovně na dlažbě. Co se však dá očekávat od ministerstva, kde je 1. náměstkem bývalý docent marxismu-leninismu? Ministerstva, které je bývalými nomenklaturními kádry prorostlé. Věřím, že si i této instituce autoři pořadu FAKTA z ČT 2 časem povšimnou.


  Nestraník Motejl: lekce k ozdravení politiky

  Miloš Štěpánek

  (Slova, abychom si rozuměli)

  Zjara jsem si zformuloval hypotézu, že k hlavním příčinám nízké úrovně politické kultury v současném Česku patří nedostatek diskuse. Nikoli snad ve smyslu potlačování svobody slova či tisku (naopak, spíše vzkvétají tendence ke svobodě žvanění a k mediálnímu smogu). Ale jako manka dovednosti (a částečně asi i ochoty) soustředěného veřejného diskurzu, zaměřeného na skutečně významné problémy české společnosti. Proto se snažím postupně a bohužel i nesystematicky ujasňovat (i sám pro sebe) různé zanedbávané, často opomíjené či porušované aspekty metod a procedur diskusí, mařící její potřebnou rezultativnost.

  Jednou z překážek smysluplné výměny názorů jsou zmatky v terminologii - vyvolávané kromě nevzdělanosti a lajdáctví snad i postmodernistickou filosofií -, které nelze odstranit šmahem, ale pouze "stálou krůpějí, jež kámen proráží". Má první lexikální filipika v Britských listech byla namířena proti uplatňování slova politika i tam, kde náleží mluvit o politikaření. Část příkladů takovéto záměny jsem čerpal z interview ministra Motejla po prvním kole mediálního politikaření kolem jeho demise.

  Tehdy jsem doporučil, aby při setkání s výrazem politika si každý vždy zkusil za něj dosadit = demokratická správa věcí veřejných. Když dosazení nepasuje, není vina na vnímateli. Nechť se má na pozoru vůči (novináři či politikovi), který nenazývá věci pravými jmény a tak politikaření kamufluje. Za takovou záměnou se také nejspíše skrývá konflikt zájmu a jeho prezentace. Správa věcí veřejných spočívá v řešení (převážně) věcných problémů na základě slaďování konfliktních zájmů jednotlivců i různých socio-demografických skupin, vrstev či tříd. Politik jedná zpravidla v zájmu svých voličů, avšak jejich skupinový zájem (v honbě za širší voličskou podporou) presentuje jako společný, ne-li všelidový či všenárodní. A to je východisko pro politikaření.

  (Motejův přínos k boji s politikařením)

  Nyní lze testovat, jak naše společnost za půl roku roku v rozlišování politiky a politikaření pokročila. Od politikaření se Otakar Motejl rezolutně distancoval i nyní, když na funkci ministra skutečně resignoval. Mnou navržený terminologický test na důsledné rozlišování pojmu politikapolitikaření sice nesplnil, ale mluví za něj činy.

  Domnívám se, že i "muž na ulici" zaregistroval, že

  1. nestranický odborník vyvinul v politické funkci ministra velké úsilí ke komplexnímu zlepšení jedné z trojice pilířů "správy věcí veřejných" (soudnictví), s nímž panuje všeobecná nespokojenost;
  2. opozice všech barev v poslanecké sněmovně srozumitelně nesdělila svoje věcné námitky ani konsistentní návrhy na jiná řešení. Většinu jeho návrhů stádně zamítla (jako to činí při návrzích na omezení svých imunit a prebend);
  3. Motejl je zásadový, nechce ustupovat od svých projektů a uskutečňovat pro něj nepřijatelné změny a nezáleží mu na "korytu".
  4. "Politizující" občan (který zpravidla nestuduje nejen tlusté teoretické knihy, avšak ani politické programy ani dlouhé předvolební traktáty) dostal možnost si prakticky uvědomit, že body a+b+c jsou projevem odpovědného, skutečně politického (bez bázně a hany) postoje. Kdo měl příležitost slyšet třeba jen tiskovou konferenci odstupujícího ministra spravedlnosti či některé z jeho četných a rozsáhlých interview, mohl navíc zaregistrovat, že politik Motejl se nesnížil k politikaření ani v jednom z možných směru, když

  5. se nezapojil do svalování odpovědnosti na vládu, sociálně demokratické parlamentní kluby či celou ČSSD (k čemuž ho sváděla nejedna otázka)
  6. důsledně diferencoval mezi legitimním politickým předjednáváním - mezi subjekty vrcholové státní scény - odborných stránek justiční reformy (či v zápětí též kvalit kandidátů na funkci ombudsmana a jeho zástupce) bez něhož se nemůže obejít žádná funkční (natož menšinová) vláda a mezi politikářskými kuh-handly.

  Nevím zda je náležitě vnímána jeho ostražitost vůči způsobu, jakým vznikla jeho kandidatura na funkci ombudsmana, aby nominace nemohla být kýmkoliv označována za "náplast" za odchod z ministerské funkce či za "trafiku". Nepřeji mu nic zlého, avšak v souvislosti s jeho zvládnutím celé situace nemohu nepřipomenout, že při jarním rozruchu kolem vyslepičení jeho důvěrných myšlenek o možné demisi probleskla myšlenka (v interview v Týdni), že časem by se z něj mohl "přirozenou cestou" stát kandidát na funkci prezidenta.

  (Jak prosazování reformy a odstoupení Motejla reflektovala média)

  Nevlastním agenturu pro výzkum veřejného mínění ani vyčepávající výstřižkovou službu, ale soudím, že většina národa ve svém mlčenlivém poznání dospěla dále než média, jejichž hlavním úkolem je kvalitní diskusi zprostředkovávat, stimulovat a pečlivou formulací názorů veřejné mínění kultivovat. Média tomuto praktickému "politickému školení obyvatelstva" napomáhala v míře nedostatečné. Politikaření při zamítnutí významných základních kamenů justiční reformy bylo nazváno pravým jménem jen ve velmi výjimečných případech.

  Podle jednoho poslechu stále ještě se profilujícího pořadu Naostro soudím (ale nemohu podrobněji argumentovat), že šanci v tomto směru promarnil v kontroversním pořadu Naostro moderátor M. Šíma. Patrně ve snaze držet se scénáře, svých připravených otázek a zejména dobít se odpovědí podle vlastního očekávání odstupujícího ministra ke škodě věci několikrát nevhodně přerušil.

  Průkazněji mohu použít jako příklad pars pro toto Lidové noviny 3. října: pod perexem na první straně (Motejl skončil) a titulkem na straně dvě Profil osobnosti od Jana Kubity "Otakar Motejl vzdal reformu justice". Zde se mluví výhradně o politice, o politicích, o poslancích (globálně!, ačkoliv jsou očividně mínění činitelé opozice); v případě citací samotného ministra se novináři nikde nedistancují od nepřesného uplatnění slova "politika" tam kde má být podle smyslu na místě "politikaření").

  Nabízejí se dvě možná vysvětlení

  1. buď žurnalisté ještě nezvládli jemnosti veřejného života a jejich odraz v odborném jazyce. Pak ovšem uvádějí veřejnost v omyl. Není divu, že má slovo politika tak špatné renomé, když se jím dnes a denně klamně označuje něco zcela jiného (čachry, pachtování)
  2. nebo (a to je horší varianta) zamítnutí návrhů na reformu justice má skutečně politické pozadí. To by znamenalo, že hlasy "proti" vyjadřovaly zájmy těch socio-demografických vrstev, kterým dosavadní neuspokojivý stav justice vyhovuje (a to nemluvím jen o jejích zkostnatělých příslušnících sféry právních institucí, abych přímo nejmenoval tuneláře a spol.).

  Objasňování zájmového (=vskutku politického) jádra v pozadí půtek subjektů veřejné sféry (včetně třeba Impulsu 99 či hnutí Děkujeme, odejděte!) je po vlastech českých - na rozdíl od přemíry ideologizujících floskulí - spíše žalostně málo. V médiích potřebujeme méně politikaření. Ale pro vpravdě politickou pronikavost ve zpravodajsko-publicistické složce médií - v popsaném smyslu - toho chybí ještě nemálo.


  Tváře politiků

  Ivan Hoffman

  Po triumfálním vítězství Aleksandra Kwasniewského v polských prezidentských volbách ztratila jeho strana, Svaz demokratické levice, téměř deset procent podpory veřejnosti. Příčinou prý byla povolební euforie na tvářích vůdců polské levice. Poláci si prý říkají, že čeho je moc, toho je příliš a sedmdesát procent z nich odmítá představu, že by státu vládla jediná politická strana.

  Vraťme se ale k těm tvářím. Jistý americký neuropsycholog vyvinul metodu, jak z očí prezidentských kandidátů vyčíst, který nakonec vyhraje. Od roku osmdesát sleduje ve zpomalených záběrech tváře politiků při předvolebních televizních debatách a počítá jejich neuvědomělá mrknutí.

  Letošní statistika říká, že zatímco George Bush mrkal osmačtyřicetkrát za minutu, Al Gore v průměru pouze šestatřicetkrát. Prezidentem se stává ten, kdo mrká méně, vyhraje tedy Gore.

  Pozoruhodná metoda, která naznačuje, že příliš nezáleží na tom, co má politik v hlavě. Bush nad Gorem podle včera zveřejněného průzkumu pro deník New York Times a televizi CBS o dvě procenta vede i přesto, že se sedmdesát procent Američanů domnívá, že lépe připraven pro prezidentskou funkci je Al Gore.

  Předností Georga Bushe je podle stejných Američanů to, že spíše říká, co si myslí, než aby říkal, co lidé chtějí slyšet. Vypadá to, jako by rozum Američanům radil, že bezpečnější je zvolit Gora, ale srdce je spíše táhne k Bushovi.

  Toho ovšem nakonec nezvolí, protože mrká. V našich volbách do senátu a do krajských zastupitelstev asi metodu amerického neuropsychologa využít nelze.Vyhodnotit mrkání stovek kandidátů by byla práce pro vraha.

  Vysílá se v úterý 24. října 2000.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|