středa 13. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Pozoruhodně aktuální dokument:
 • "Myšlenka jazyk podněcuje, kdežto informace unavuje" (Ludvík Vaculík, 1977) Právní dotaz:
 • Jaká je Klausova zodpovědnost za český daňový zákon? (František Procházka) Ohlédnutí:
 • Kosovo: Válka, kterou jsme skoro prohráli (Timothy Garton Ash) Orgie v šedesátých letech:
 • Jak se John Lennon seznámil s marihuanou Temelín:
 • Rakousko a zablokovaná bránice (Václav Pinkava) Média a realita:
 • Zážitek z hor aneb Facka novinářům (Jan Lipšanský) Lhaní v politice:
 • Ano, stále se to opakuje: Stalin (Radomír Tesař) Krádeže:
 • Pivovary, olympijská vlajka... (Ivan Hoffman) Evropská unie a sankce proti Rakousku a co to znamená pro ČR:
 • Zrušení sankcí (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Poezie pro cestující.

  Kláskem hubeným je tělo tvé
  z nějž zrno vypadlo a nevzklíčí
  jak klásek hubený je tělo tvé

  Přadenem z hedvábí je tělo tvé
  toužením popsané do vrásky poslední
  jak přadeno z hedvábí je tělo tvé

  Spáleným nebem je tělo tvé
  číhavě v tkáni smrtka sní
  jak spálené nebe je tělo tvé

  Přetiché je tělo tvé
  jeho pláč zachvívá mými víčky
  jak tiché je tělo tvé

  (František Halas)

 • Britské listy požádaly o rozhovor Martina Mrnku, šéfredaktora redakce publicistiky České televize. Neměli jsme však štěstí, nový šéfredaktor naše žádosti ignoroval. Odmítnout rozhovor je samozřejmě právo každého osloveného, jen to do jisté míry potvrzuje podezření, že M. Mrnka do manažerské funkce, kam byl za nejasných okolností a proti vůli tehdejšího ředitele zpravodajství bez konkursu jmenován, ještě zcela nedozrál. I dosavadní výsledky pořadu Naostro, zatím jediného viditelného výstupu činnosti nového týmu, jsou víc než rozpačité - a tak vlastně není divu, proč šéfredaktor není ochoten o své práci hovořit... (TP.)

 • Josef Zieleniec se uchází u amerických Čechů o peníze. Kouzelný dopis Josefa Zielence, kandidáta do českého Senátu, jimiž žádá americké Čechy o finanční příspěvky na svou volební kampaň, zveřejnily včerejší Britské listy. Připomeňme, že během doby, kdy byl Josef Zieleniec českým ministrem zahraničních věcí, nehnul pro Čechy žijící v Americe v záležitosti amerického občanství ani prstem. V této souvislosti je žádat Čechy v Americe o finanční příspěvky na své zvolení od Zielence pozoruhodná drzost.

 • K příspěvkům Václava Špaňhela a Ivy Peringerové o TV Nova ve včerejším vydání BL poznamenává Tomáš Pecina:

  Jak si pan Špaňhel ani paní Peringerová asi nepovšimli, ve smlouvě mezi CEDC GmbH a CME Media Enterprises B. V. stojí, že společnost CME Media Enterprises B. V. v okamžiku uzavření smlouvy ještě nevznikla (byla pouze založena), a proto zatím nemůže některé úkony provést. Nechci působit nezdvořile, ale oběma autorům by asi prospělo nahlédnout do obchodního zákoníku a nalistovat § 57 a § 62, kde by se dozvěděli, co znamenají termíny "založení" a "vznik" obchodní společnosti.

  Druhou věcí je evidentní, ba do očí bijící irelevance Železného argumentů. Chce-li Železný dostat palcové titulky v novinách, stačí mu k tomu vypustit jakkoli absurdní mediální bublinu, a neplatí to bohužel jen v masivní inzercí zkorumpovaném Právu, ale téměř ve všech českých listech. Novináři nepřísluší detailně spor rozhodovat (to je výsadou soudce), ale měl by data podrobit aspoň základní analýze, aby se nestal pouhým dezinformátorem-přenašečem.

  Podle mého názoru mediální přestřelky ČNTS-CET 21 vůbec do novin nepatří, důležitá nejsou obvinění a žaloby, ale výroky soudů a rozhodčích tribunálů.

  Pokud se týká podstaty sporu samotného, CME se dopustila obrovské chyby, když připustila, aby Vladimír Železný získal významné postavení jak ve společnosti vlastnící licenci, tak v její investici, a na tuto chybu vloni doplatila. Jakmile zjistila, jak velký kapitál pro ni Železný jako manažer představuje, měla ho přimět k odchodu z licencované společnosti (to by RRTV bez námitek schválila) a v ČNTS jeho práci vyvažovat zlatem. Příležitost udělala zloděje a momentální jeremiády ČNTS, zastupované navíc Janem Vávrou, co do manažerských schopností a efektivity pravým opakem Železného, jsou, myslím, dost trapné.

 • Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí obvodního úřadu Prahy 4, který zakázal protestní pochody v souvislosti s pražskými zasedáními Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Krajský soud rozhodl, že úředníci postupovali protizákonně, neboť neměli důvod demonstraci zakázat, řekl jeden ze svolavatelů akce Ludvík Zifčák.

 • Útok anarchistů očekává organizace Národní odpor, které 23. září v Praze na Letné pořádá spolu s Národní aliancí, Vlasteneckou Republikánskou stranou a Obranou národa demonstraci proti Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance.

 • Ministerstvo zahraničí vyjádřilo rakouskému velvyslanci Klausu Daublebskému "znepokojení nad tím, jak probíhaly" v uplynulých dvou týdnech protestní blokády, které na některých hraničních přechodech uspořádali rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín.

 • Duální záhada. Mohl by Britským listům někdo kompetentní z ČT vysvělit, proč dvanáctidílný německý seriál Hitlerovi muži začal být od sedmého dílu vysílán bez duálního zvuku? Před časem se v BL vyjádřil J. Rubeš, že jde o ochranu autorských práv, ale minimálně tento případ do oné kategorie zjevně nespadá. Opravdu si začínám připadat jako utlačovaná menšina: místo, aby televize vzdělání podporovala, svým přístupem k duálnímu vysílání se hlásí ke kultu ignorance. (TP.)

 • Literární noviny tisknou jen články, které se shodují s názorem šéfredaktora. V červenci zrušil šéfredaktor Jakub Patočka Čulíkův sloupek Týden ve světě za to, že Čulík zpochybnil nezávislost Jaromíra Štětiny a poukázal na jeho novinářský aktivismus, stejně jako na podivné postavení novinářsko-humanitární organizace, Člověk v tísni, převážnou většinou financované státem (viz výroční zpráva z r. 1997), která sídlí ze záhadných důvodů ve veřejnoprávní České televizi a jejíž aktivisté občas vystupují na obrazovce ČT jako "nezávislí" novináři. Patočka se s organizací Člověk v tísni přátelí a těsně s jejími členy spolupracuje. Literární noviny zveřejnily pak čtyři kritické příspěvky na Čulíkovu adresu (emocionální Štětinova obrana "angažovaného objektivního žurnalismu" byla reakcí na Čulíkovy nezveřejněné argumenty) a odmítly poskytnout obdobný prostor pro Čulíkovu argumentaci, neboť takovým názorům je možno dát jen malé místo v rubrice Reakce čtenářů: Čulikova odpověď na Štětinův článek "není kvalitní", argumentoval Patočka. Čulíkův v Literárkách nezveřejněný nekvalitní článek "Být ´angažovaný objektivní novinář´ je nesmysl" si můžete přečíst zde.

 • 1. Proč píší Jaromír Štětina a Petra Procházková takto zaujaté články ve prospěch Grigorije Javlinského? (Článek není v časopise Týden už k dispozici, k dispozici je však v Britských listech na adrese http://www.britskelisty.cz/0006/20000627b.html#01) - 2. Byl zveřejněn finanční audit "agentury Epicentrum" Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové, aby bylo zjevné, jak je financována? Britské listy požádaly Jaromíra Štětinu o rozhovor, aby tyto skutečnosti objasnil. Jaromír Štětina rozhovor odmítl, protože jsou Britské listy "neseriozní", a namísto toho hodlá Jana Čulíka žalovat. Ochota podrobit se nezávislému kritickému zkoumání Britských listů v rozhovoru s nimi však autoritu interviewované osoby posiluje, neochota ji naopak oslabuje.

 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|