Britské listy


pondělí 9. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Věda:
 • Nesmrtelnost: jednoho dne - brzo - budeme mít možnost žít navždy - budeme to ale chtít? (Daily Telegraph) Restituce a Češi v zahraničí:
 • Velká vina ODS a ČSSD: Obstrukce spravedlnosti (Jiřina Fuchsová) Zákon o přístupu k informacím:
 • Česká televize: žádost BL o informace o rozpočtech pořadů zpracováváme Sdělovací prostředky v České republice:
 • Česká republika: Jak televizní konflikty odrážejí hluboká traumata v  české společnosti (Jan Čulík, pro mezinárodní konferenci BASEES, Cambridge, also in English) Odpověď Úřadu vyšetřování Praha:
 • Jak to je s podplukovníkem Kloubkem Internet a podnikání:
 • Co je příčinou spektakulárního bankrotu internetových firem: Je to typický příklad spotřebitelské moci (Guardian) Policie:
 • Bude Stanislav Gross chtít ještě používat "gumové projektily"? Nová britská studie varuje, že i nové projektily z PVC jsou nebezpečné) Ekologie a energetika:
 • Britské větrné turbíny budou vyrábět 1500 megawattů elektřiny Věda:
 • Rada pro alchymisty: jak se dá vyrobit zlato: vezměte dvě hvězdy a silně jimi zatřeste
 • Lidé by "mohli žít na Měsíci do roku 2007" (NASA)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

 • Pražský Úřad vyšetřování konečně přiznal, že podplukovník Martin Kloubek absolvoval studijní pobyt v Sovětském svazu - i když jeho studium prezentuje "se spinem" jako výměnný pobyt učitelů. Přesto prý má M. Kloubek negativní lustraci. Na tom, že si tento policista předvolává občany z Brna do Prahy, není, jak se dalo čekat, nic divného - občané jsou tu přece pro pohodlí policie! Dosti skandální odpověď Soni Jindrákové, mluvčí Úřadu vyšetřování, publikujeme v plném znění v tomto čísle. (TP)

 • Hrozí nebezpečí, že poslanci schválí špatný mediální zákon. V jeho rámci by totiž byly dosavadní komerční televizní licence, které byly bezprecedentně uděleny vysílatelům zadarmo, prodlouženy na mnoho dalších let. V normálních zemích (třeba ve Velké Británii) se však televizní licence draží a zároveň se energicky trvá na dodržování základních požadavků kvality. Bude-li schválen špatný mediální zákon v nynější formě, bude to znamenat, že zisky z komerčního vysílání nebudou využívány ve veřejném zájmu, jako v civilizovaných zemích, ale poplynou neznámým finančně oligarchickým skupinám, jako je taková, která v současnosti má pod palcem televizi Nova. (Britské listy zažalovaly RRTV, protože odmítla sdělit, kdo vlastní televizi Nova.) O této závažné problematice píše Milan Šmíd zde. Milan Šmíd také každé pondělí vydává vlastní časopis s poznámkami k mediální problematice na této adrese.(JČ)

 • V optimistickém duchu a bez velkých překvapení skončil sjezd českých sociálních demokratů. Zatímco strana se nezadržitelně propadá k hranici deseti procent volebních preferencí (i když tak blízko, jak tvrdí Sofres-Factum, jí zatím asi není), na horní palubě Titaniku se tančí a euforičtí řečníci pronášejí slavnostní projevy: Jsme úspěšní a skvělí, jen ti hloupí, zaostalí voliči to ne a ne pochopit! (TP)

 • Česká televize oznamuje, že zpracovává žádost Britských listů o zveřejnění rozpočtů některých pořadů a některých systemizovaných míst. Korespondenci publikujeme v těchto BL. (JČ)

 • Brněnský novinář František Mikš, člen poslední Rady ČT a vydavatel ODS stranícího a málo kvalitního politologického časopisu Proglas Revue, publikoval poměrně rozsáhlý rozhovor s Jiřím Hodačem. Další exradní Jana Dědečková ho ve třech částech zveřejnila ve Světě Namodro (1. část, 2. část, 3. část). I když článek má podobu rozhovoru, nejde o skutečný dialog, ale o zprostředkovaný a zásahy novináře nepřerušovaný proud řeči J. Hodače. Jeho výroky však na mnoha místech nesnesou konfrontaci s informacemi z jiných zdrojů (Jiří Hodač např. prohlašuje, jak úspěšná byla jeho kariéra v BBC, ačkoli její průběh i reference jeho spolupracovníků svědčí o opaku; obdobné platí o jeho působení ve funkci ředitele zpravodajství ČT). Je škoda, že se F. Mikš nesnažil zjistit např. to, jaké pohnutky vedly Hodače koncem prosince k řadě zdánlivě chaotických a v konečném důsledku kontraproduktivních rozhodnutí; jeho článek by tak mohl mít určitou hodnotu. (TP)

 • Konference v ctihodné a starobylé Cambridži. O víkendu 7.-8. dubna se Jan Čulík účastnil pravidelné výroční konference Britské asociace pro slovanská a východoevropská studia (British Association for Slavonic and East European Studies, BASEES) ve Fitzwilliam College v anglickém univerzitním městě Cambridgi. Přednesl tam stručný příspěvek - s videoukázkami - o panoptikální situaci obou hlavních českých televizních stanic, televize Nova a Česká televize, pod titulem: "Česká republika: Jak televizní konflikty odrážejí hluboká traumata v české společnosti". Přinášíme ho v těchto Britských listech.

  Na konferenci BASEES mně vždycky vadilo, že hlavní zájem se soustřeďoval na ruská témata. To se postupně mění, i když v současnosti přítomnost Rusů a odborníků na Rusko v Cambridži poněkud vytěsňuje polská kultura - Poláků a polských témat bylo na konferenci skutečně hodně. Českých témat zatím relativně pomálu: kromě již zmíněného příspěvku Jana Čulíka o českých televizích (v bloku o televizní manipulaci: byl obklopen polskými příspěvky o manipulativnosti televizní reklamy a o politické reklamě, užívané před nedávnými polskými prezidentskými volbami) se velmi kompetentně, avšak velmi ostře zabýval Rick Fawn z univerzity ve skotském městě St. Andrews tvrdou diskriminací Romů v České republice ("Expecting more of Havel´s country? Czech attitudes towards the Roma" - "Neměli bychom od Havlovy země očekávat víc? České postoje vůči Romům" - snad nejzajímavější je Fawnovo zjištění, že přibližně 700 českých Romů, kteří dostali azyl v multikulturní Kanadě, se do tamější společnosti integrovalo velmi úspěšně, k těmto informacím se ještě podobněji vrátíme), Kieran Williams z Londýnské university problémem lustrací v ČR a otázkami volebního zákona, Neil Bermel z Sheffieldu, který se zabýval chaosem, vzniklým po české pravopisné reformě v roce 1993.

  Příjemně překvapil v sobotu večer při plenárním zasedání svým příspěvkem dr. Pavel Seifter, český velvyslanec v Londýně. Původně jsem na toto zasedání ani nechtěl jít, obával jsem se, že půjde o soubor diplomatických, mlhavých frází. Nebylo tomu tak. Dr. Seifter promluvil inteligentně, zábavně, otevřeně a s humorem. Mimo jiné s vynikajícím anglickým přízvukem. Mluvil hodně kriticky, o absenci české identity, o tom, jak těsně po roce 1993 vznikaly pokusy - absurdně - ji nahradit obnoveným pocitem slovanství (který se znovu projevil, když mnozí Češi v roce 1999 fandili Miloševičovi), o českých a středoevropských tendencích obviňovat z našich chyb vždycky ty druhé, o českém pocitu výlučnosti ("my jsme ti nejlepší, Poláci jsou podřadní, Maďaři jsou naštěstí po oddělení Slovenska už příliš daleko, kdo by se zabýval Rakušáky"), o likvidaci smyslu pro českou historii ("rok 1968 neexistoval, dvacetiletím 1970 - 1989 se nemusíme zabývat, máme lustrační zákon, ten to vyřešil, deset milionů Čechů bylo vůči komunismu nevinných, nijak jsme si s komunismem nezadali, to jen ti pozitivně lustrovaní"). Seifter zdůraznil, že v Čechách jde pořád o to, osvobodit se od vnitřní otrocké mentality, ale vyjádřil názor, že všichni v ČR v podstatě usilují o vstup do Evropské unie, protože jiná alternativa neexistuje. - Namítl jsem, že se mi tato interpretace zdá příliš optimistická, že v ČR jsou rozsáhlé složky politického a podnikatelského establishmentu, které do EU vůbec nechtějí - Českému telecomu přece velmi vyhovuje, že má monopol, Brusel by ho donutil se rozčlenit. Václavu Klausovi či Janu Rumlovi či České televizi nebo Vladimíru Železnému velmi vyhovuje, že mohou ohlupovat českou veřejnost na malé české scéně, aniž by jejich pochybné představy či myšlenky byly zpochybněny celoevropskou myšlenkovou konkurencí. Dr. Seifter na mou námitku odpověděl odzbrojujícím způsobem: "Ano, moje interpretace je optimističtější než vaše, protože já jsem velvyslanec." - Kolega Martin Myant z Paisley University, odborník na českou ekonomiku, ovšem v rozhovoru posléze poukázal na to, že Pavel Seifter vytvořil svým vystoupením jen zdání inteligentní kritičnosti, nijak neriskoval ani nezašel dál, než by bylo pro diplomata přípustné - nekritizoval adresně žádnou jednotlivou českou osobu, politika ani instituci, hovořil zajímavě, ale velmi obecně. (JČ)

 • Lobbying na nejvyšší úrovni. O tom, jak se městská část Praha 2 rozhodla pronajmout Grébovku Američanům na 75 let za neuvěřitelně výhodných podmínek, píšeme v této důležité, exkluzivní analýze. Aktuální informace a fotografie z tiskovky konané minulé úterý jsou zde.

 • Vystavujeme další dokument týkající se zamýšleného pronájmu pražského parku Grébovka. Tentokrát jde o návrh smlouvy, jak byl obsažen v zadání veřejného výběrového řízení na pronájem. (TP, šok)

 • Pořad Karpaty Off-Road neporušuje zákon, míní Rada pro rozhlasové a televizní vysílání oficiálním tónem a tváří se při tom vážně. --- Docela by mne zajímalo, je-li podle této Rady Země kulatá... (TP)

 • Poslanecký asistent si spletl adresu. Redakce BL obdržela včera krátkou noticku z pera asistenta poslance J. Payna (ODS) Jiřího Suremky, provázející otevřený dopis občanů Českých Budějovic svému novopečenému hejtmanovi. V dopise napadá jistý Miroslav Doležal jménem "občanů" (kteří ovšem nejsou podepsáni) vedení Jihočeské plynárenské a orgány činné v trestním řízení. Přitom v dopise se konstatují hrozné věci: "Podle našeho názoru v této věci naprosto selhala úloha státu, jak kontrolní, tak i většinového vlastníka této společnosti. Lidé dosazení státem do dozorčí rady, pokud se přímo nenechali zkorumpovat, nejevili žádný zájem o dění. Tím umožnili některým osobám převzít tuto společnost více méně do soukromých rukou a využít daného stavu k vytvoření systému odlivu finančních prostředků do vlastních rukou, ať už cestou machinací s přidělováním zakázek, různých nákupů, nesmyslných investic , vytvářením dceřiných společností se soukromou účastí až po systém úplatků za přidělované zakázky." Je neskutečné, že asistent poslance PSP, který může využít možnosti svého poslance interpelovat ministra vnitra či průmyslu, nečiní tak a místo toho zasílá dopis hejtmanovi na adresu médií. Jestli by se nekdo měl starat o tuto kauzu, pak je to asistent a jeho poslanec. Notabene opoziční... Neboť od toho oba dva ve sněmovne sedí. To ale zřejmě někteří poslanci moc nechápou. Nebo snad je pan Payne v ODS výjimkou? Požádali jsme Ivana Langra o vyjádření a očekáváme, že sdělí Britským listum, zda je náplní poslance v jeho klubu přeposílat poštu dál, anebo se jí zabývat a problémy v ní řešit... (koš)

 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve své zprávě skutečně změnila tabulku, udávající skóre při poskytování informací veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb. Přiznává, že třem žádostem nevyhověla a všichni tři žadatelé se proti tomu odvolali. Počet zamítnutých odvolání nemusí být - poněkud nelogicky - součástí výroční zprávy, a Rada ho nezveřejnila. (TP)

 • Zveřejňujeme několik dokumentů ke kauze Pilip a Bubeník, které minulé pondělí poskytlo kubánské velvyslanectví novinářům na mimořádné tiskové konferenci. Neděláme si nejmenší iluze o tom, jak se skutečností nakládá kubánská strana, avšak považujeme za znepokojivé, jestliže české deníky materiály obšírně komentovaly, ale před čtenáři je utajily stejně pečlivě jako kdysi Rudé právo text Charty 77. Novinářská "škola" Svobodné Evropy nese své plody... (TP, šok)

 • Jana Šmídová. Opakujeme dotaz na ředitele Českého rozhlasu, a na ředitele stanice ČRo6 - Svobodná Evropa Pavla Pecháčka, kdy bude v zájmu důvěryhodnosti a nestrannosti propuštěna Jana Šmídová, která hrubě porušila zásadu novinářské nestrannosti tím, že se stala mluvčím politického sdružení Impuls 99 a - jak toho byl Jan Čulík v Praze svědkem minulý týden - bezostyšně vystupuje v zájmu politických kauz. Na dotaz, zda jí nepřipadá neslušné, že svou novinářskou nestrannost takto kompromituje, odpověděla, že žádný konflikt zájmů nepociťuje.

 • Reportáž TV Nova z tiskovky "Držte hubu, Čulíku!" jsme převzali i na server Britských listů. Zatím je ve formátu WMV, postupně doplníme další formáty. (TP)

 • Kde je teď v Praze k dostání kniha "V hlavních zprávách: Televize" o vánočním vzbouření v České televizi. Především v knihkupectví Fišer v Kaprově ulici a v Arbesově knihkupectví, Štefánikova 26, Praha 5. Kniha je k dispozici také zde v internetovém knihkupectví Kosmas za lidovou cenu 118 Kč plus poštovné (má 366 stran). V knihkupectví Kosmas zůstává kniha už několik týdnů na prvním místě v Top Ten nejprodávanějších titulů: stala se tam vůbec nejprodávanějším titulem za celou existenci tohoto knihkupectví. V internetovém knihkupectví Kosmas lze platit i úvěrovou kartou, tedy objednávat knihy i ze zahraničí. Podle Lidových novin z 10. března je naše kniha druhým nejprodávanějším titulem v knihkupectví Fišer. Je také možno si ji koupit v běžné pracovní době přímo v pražském nakladatelství ISV, Kafkova 42, Praha 6, tel. 2432 1098.

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), Expandia Banka, a. s. (změna jména na eBanka dosud není oficiálně v platnosti)
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://blisty.internet.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://blisty.internet.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|