čtvrtek 9. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Svědectví Sylvie Yolandy Machové, druhá část:
 • Neoperovali mě, protože "nevěděli, co se mnou bude" (další výňatky z drastického svědectví Sylvie Yolandy Mach) Policie nesmí podle zákona bezdůvodně legitimovat lidi:
 • Jak jsme se účastnili demonstrace a policie si nás zjistila (Bohdana Marvalová) Reakce:
 • Případ Machová: v ČR pojišťovny nehradí prostředky proti bolesti (Dalibor Matušínský)
 • Vidím, že byla Machová skutečně extrémistka (Vladimír Henzlík)
 • Právo a msta (Ludvík Vavřina)
 • Gross v "ideodiverzní centrály" věří (Jaroslav Polák) EU a ČR:
 • Evropská unie zařadila ČR do třetí kategorie (Ivan Hoffman) Psychologie:
 • Válka barev - aneb neevropský kolorit amerických voleb (Václav Pinkava) Lidská práva a internet:
 • V Británii vám smí zaměstnavatel číst e-mail, ale ve Francii ne (Petr Bradáč)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Omluva. V důsledku havárie počítače Jana Čulíka (virus) vyjdou páteční BL sice v plném znění, ale trochu opožděně. Prosíme, posílejte veškeré příspěvky na adresu tomas@pecina.cz. (Počítač JČ je už zprovozněn a o víkendu mu můžete už normálně psát.)

 • Zveřejňujeme v češtině dnes ještě jednu část svědectví americké studentky Sylvie Yolandy Machové, která byla v Praze v době antiglobalizačních demonstrací bezdůvodně zatčena, zbita, mučena na policii, falešně obviněna a tak zastrašena, že vyskočila z okna policejní vyšetřovny. Dalšímu brutálnímu zacházení byla pak vystavena i v nemocnici, kam ji převezli. Na dnešní, závěrečné fázi svědectví slečny Machové mě zaujaly dvě věci: zlomenou nohu jí v české nemocnici neoperovali, jak by se dalo očekávat, "protože nevěděli, co s ní bude". V důsledku toho došlo zřejmě u pacientky k vážnému poškození zdraví. A druhá věc: v dnešní části svého svědectví slečna Machová líčí, jak se situace v nemocnici začala obracet: jakmile jí objevili její kolegové a přátelé a začal se o její případ zajímat tisk, původně nepřátelští zaměstnanci nemocnice byli najednou jak mílius. Co to vypovídá o mentalitě těchto lidí? - Poptali jsme se v informovaných kruzích, které Sylvii Yolandu Machovou znají, zda to byla skutečně taková "agresivní, feministická harpyje", osoba nebezpečná svému okolí, jak ji vykreslilo ministerstvo vnitra. Dověděli jsme se něco docela jiného. (JČ)

 • Problém je příliš složitý, pravila moudře Rada České televize a opět odložila rozhodnutí o kauze Sazka-Klekánice. Jak osvěžující, sledovat tyto Parlamentem volené zástupce veřejnosti kličkovat před odpovědností... Nekřivděme jim však přespříliš, pokrok je patrný: tentokrát už nebyl ustaven "koordinátor problému", nýbrž tříčlený tým, který vypracuje "návrh rozhodnutí o odpovědi" na četné stížnosti, které Rada k věci obdržela. Neřešen zůstal i případ Giňa: patrně se taky ještě dost nerozležel. (TP)

 • Zamítnout novelu zákona o volbách do zastupitelstev obcí, který Poslanecká sněmovna schválila hlasy ODS a ČSSD, doporučil Senátu jeho ústavně-právní výbor.

 • Neuspokojivé zůstávají v ČR reforma soudnictví a ústřední státní správy, řekl při příležitosti zveřejnění pravidelné zprávy Evropské komise vedoucí její delegace Ramiro Cibrian. Rovněž mimo jiné kritizoval projednávanou novelu zákona o České národní bance. Obavy vyvolávají především ustanovení o rozpočtu centrální banky a stanovení jejího inflačního cíle. Cibrian Českou republiku pochválil v "politické oblasti", zejména za zlepšení vztahů k romské minoritě.

 • Ministerstvo zahraničí odmítá očekávané zařazení Česka ze strany Evropské komise až do třetí skupiny kandidátských zemí podle stavu jejich ekonomické připravenosti na vstup do Evropské unie.

 • Proč tolik miluji Sovětský svaz. Další kouzelný komentář z pera Michala Pavlaty přinesly středeční Lidové noviny... (TP)

 • ...a proč má rád policii, vysvětluje na stránkách ministerstva vnitra pro změnu inženýr Drbal, jinak tiskový mluvčí kterési pražské radnice. (TP)

 • Od hysterie k vystřízlivění. O tom, jak český tisk postupně ustupuje od nekritického obdivu vůči české policii během antiglobalizačních demonstrací a zajímá se nyní více o vyšetřování policejní brutality, spáchané po těchto demonstracích, avšak také o některých drastických případech soudního stíhání demonstrantů a o pozoruhodném vysvětlení občanského aktivismu od sexuologa Radima Uzla, kandidujícího do Senátu, píše v angličtině v aktuálním čísle týdeníku Central Europe Review Jan Čulík na tomto místě.

 • Recenze nové knihy Městopis od Michaely Černé (padesát autorů, povídek a měst) je na tomto místě.

 • Senátor Zeman a cizí peří. Vladimír Zeman, senátor za Unii svobody, má své voliče rád (zejména nyní, když jsou volby přede dveřmi). Proto jim do schránky nechal doručit leták nadepsaný: Nákladem S. O. S. 2000 a senátora Vladimíra Zemana, spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím (zde). V něm se občanovi poněkud polopatistickým jazykem vysvětluje, jak zmíněný zákon používat a k čemu všemu je mu dobrý. Celé to má háček: předkladateli a hlavními autory zákona byli Oldřich Kužílek a Michael Žantovský (ODA) a jak Britským listům potvrdil první z nich, V. Zeman se na přípravě zákona nijak autorsky nepodílel. Inu, normální je nelhat, že, pane senátore? --- Podařilo se nám spojit i s Vladimírem Zemanem. Ten se výrokem O. Kužílka cítil dotčen: považuje se prý za spoluautora zákona, protože se, jak pan senátor vysvětlil, iniciativně účastnil jeho prosazování. Na dotaz, zda se V. Zeman nějak podílel i na textu zákona, nám bylo řečeno, že o něm se svými kolegy často diskutoval. (TP)

 • Jaroslav Hutka má stránky se svými texty a informacemi o CD se svými písněmi na této adrese.


 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|