Britské listy


pondělí 23. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České zdravotnictví:
 • Zdravotnická dokumentace a právo pacienta na informace (Milan Cabrnoch) Z prvního dne promítání v Olomouci:
 • Autorsky nezvládnuté filmy z České televize (Jan Čulík) Česká politika:
 • Klaus dal ODS k výročí aféru s mobilním telefonem (Petr Jánský) Věda:
 • Nesmrtelnost na dosah - no to to trvalo... (Radek Batelka) Rasismus na Slovensku:
 • Bieda Britských listov (Edo Velecký) Sčítání lidu:
 • Tisková zpráva ÚOOÚ (Ladislav Hejlík) Transformace:
 • Výstavba postkomunistického hospodářství (Jaroslav Teplý) Glosa:
 • Chcete být milionářem? (Fabiano Golgo) Sdělovací prostředky:
 • Historie boje o Rádio Pacifica II. Dopis ministru školství:
 • (Vážený) pane ministře (Andrea Studencová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

 • Jan Čulík je v Olomouci, dnešní Britské listy proto připravil Tomáš Pecina. Příspěvky do Britských listů, prosím, posílejte na adresu redakce (redakce@blisty.cz). (TP)

 • "Nedovedu si představit, že by lékař před pacientem tajil informace o jeho zdravotním stavu z jiných důvodů, než z důvodu prospěchu pacienta," píše poslanec za ODS Milan Cabrnoch v prvním článku dnešního vydání, v němž argumentuje, že právo na informace o vlastním zdravotním stavu nezahrnuje právo na přístup k odborné dokumentaci, jíž by pacient stejně neporozuměl. --- Jeho vývody ovšem těžko považovat za přesvědčivé: podle stejné logiky by poslanci mohli vyjít vstříc advokátům a uzákonit předpis, podle kterého nemá jimi zastupovaný klient právo nahlížet do spisu, protože jako laik by z něj stejně nezískal dostatečně přesnou informaci, jak si ve sporu stojí. Analogicky by argumentovali, že každý advokát přece jedná v klientově nejlepším zájmu (z praxe víme, že zdaleka ne vždy tomu tak je). Jsem přesvědčen, že právo nahlížet do vlastní lékařské dokumentace (a pořizovat z ní kopie) je nedílnou součástí práva pacienta na informace o jeho zdravotním stavu; přitom souhlasím, že toto právo je širší. Důvody, proč lékař - zvlášt špatný - pacientovi nesdělí všechny relevantní informace, si na rozdíl od poslance Cabrnocha dovedu představit vcelku bez obtíží. (TP)

 • Pozdě, ale přece. Jiří Kučera, šéf tiskového oddělení (dříve "PR and Promotion") České televize, poslal včera večer (mírně antedatovanou) odpověď. Vyplývá z ní, že vedení ČT setrvává v přesvědčení, že lhůta pro poskytnutí informace činí 30 dnů (tak tomu bylo do 31. 12. 2000). Televize však odpověděla na část našich dotazů, přičemž tvrdí, že a) u pořadů vyráběných externě jsou jakékoli údaje o nákladech obchodním tajemstvím, b) u ostatních pořadů jsou obchodním tajemstvím údaje o nákladové struktuře pořadu, a c) u členů vrcholového vedení je třeba k sdělení výše platu souhlasu příslušného vedoucího pracovníka (kromě ředitele Balvína nikdo takový souhlas nedal). U ostatních pozic jsme se rámcovou mzdu dozvěděli. Oceňujeme dobrou vůli a žalobu podáme pravděpodobně jen proti utajení nákladové struktury interně vyráběných pořadů, která evidentně nemůže být označena za obchodní tajemství podle § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím. (TP)

 • Mediální zákon, k němuž jsme slíbili publikovat komentář ihned poté, co bude schválený text vystaven na serveru Poslanecké sněmovny, stále ještě vystaven není - od data jeho schválení přitom uplynuly už dva týdny. Tato zpoždění jinak dobře spravovaného serveru www.psp.cz jsou pro komentátory nepříjemná, podobně jako to, že se zpravidla nevystavují pozměňovací návrhy (přestože poslancům jsou rozdávány), takže u předloh se složitou strukturou pozměňovacích návrhů je obtížné sledovat, o čem se vlastně hlasuje a jaké to má pro text předlohy důsledky. --- Možná by stálo za úvahu přistoupit k větší formalizaci a automatizaci práce s dokumenty PSP a software modernizovat - v době, kdy začíná být standardem dokumentace v XML, působí ostatně trochu komicky, když se na začátku každého návrhu zákona nebo usnesení objevuje kryptický řetězec typu ".........).)).." (např. zde). (TP)

  Redaktoři BBC World

 • Módní přehlídka ve čtvrt na osm II aneb Jak nevypadat před kamerou jako kašpar. Podle slibu zveřejňujeme pro srovnání několik britských kolegů Hany Vítkové a Bohumila Klepetka. Zachytil jsem náhodně prvních pět presenters, kteří se v pátek ráno objevili na obrazovce BBC World; obávám se však, že tak nevkusně oblečeného redaktora, jako bývá B. Klepetko, by se mi nepodařilo objevit, i kdybych televizi sledoval celý rok. Obrázek opět můžete zvětšit kliknutím myší. (TP)

 • Pobavilo nás v novinách. Nejprve Lidové noviny a po nich i Právo zcela vážným tónem vytkly poslanci za ODS Ivanu Langrovi, že účastníkem výstupu na Kilimandžáro, jehož se účastnil, byl i podnikatel, kterého nyní justiční orgány obvinily z mafiánských praktik. Přistoupíme-li na takové chápání osobní integrity politika, musíme se ptát, zda účastí na soukromé akci se politik stává odpovědným pouze za trestné činy ostatních společníků, spáchané do okamžiku konání akce (model politik soukromým detektivem), nebo i za ty, jichž se společník teprve dopustí (model politik věštcem). (TP)

 • Pobavilo nás v televizi. Vladimír Železný v sobotním Volejte řediteli napadl papírová média, že nevěnovala pozornost charitativní akci TV Nova pro mentálně postižené děti v pražské Lucerně a místo toho se dál zabývají svými nesmyslnými kauzami (rozuměj: jako např. kde vzal na tyto dobročinné podniky peníze). (TP)

  Obálka anglického vydání

 • Tento týden (snad) vyšel v ČR český překlad knihy Briana Greena Elegantní vesmír, i když se kniha těžko shání, požadujte ji! Kniha o teorii relativity, kvantové mechanice a hledání jednotné fyzikální teorie všech částic a sil, zejména tedy o takzvané superstrunové teorii, se zásluhou vtipných analogií a metafor stala v anglosaském světě bestsellerem a vydobyla si i cenu Královské společnosti za nejlepší populárněvědeckou knihu roku 2000. Domácí stránku českého vydání spolu s ukázkovými kapitolami najdete zde. Knihu do češtiny přeložil Luboš Motl. (JČ)

 • Lidové noviny "sprostší než Jiřina Šiklová". Ještě k tiskové konferenci "Držte hubu, Čulíku" (o níž psal Jan Čulík zde) přinášíme vyjádření Ladislava Smoljaka k noticce "Perly týdne" v Lidových novinách, které tam však nevyšlo:

  PERLY TÝDNE (Lidové noviny, 31.3.2001)

  Držte hubu!

  Socioložka Jiřina Šiklová na otázku novináře, zda je morální, když si lidé finančně závislí na ČT chtějí do její rady prosadit své kamarády

  Položíte-li jako novinář na tiskové konferenci Jiřině Šiklové dotaz, odpoví vám "Držte hubu!" Tak nám tuto socioložku představila v "Perlách týdne" Lidových novin značka "mrk" (pod níž se nejspíš skrývá redaktor Miroslav Korecký). Skutečnost je ovšem taková, že na oné tiskové konferenci byl oním novinářem J. Čulík z Britských listů, a ten poté, co mě vyzval - patrně právem - ke stručnosti, skákal dalším účastníkům do řeči a hystericky pokřikoval, aniž by žádal o slovo, až se ozvaly hlasy, zda nejde o opilého výtržníka, jehož je třeba vyvést ze sálu. A na toto chování, nikoli na konkrétní dotaz, vykřikla J. Šiklová citovanou větu. Prezentovat to ovšem tak, jak to udělala zn. "mrk", je podle mého soudu daleko sprostší, než hrubý výraz, který uklouzl známé socioložce.

  Ladislav Smoljak

  Poznámka TP: Neboli další variace na pana lékárníka ("známá socioložka Šiklová") a ponocného Francka ("patrně opilý, hystericky (!) pokřikující výtržník Čulík"). Jak ono to bylo v Haškovi? Pan starosta byl roztomile společensky unaven, kdežto ponocný Francek byl nalitej jako dělo...

  K tomu upozorňuje Jiří Škuba:

  Pane Pecino, i když příměr z Haškovy povídky sedí, máte zřejmě na mysli pana správce a šafáře Nyklese, kterého žrala lidská nespravedlnost, protože ačkoliv se vždycky opili, jak zákon káže, pan správce byl vždycky "trochu veselej", zatímco šafář Nykles byl vždycky "zas jako prase". Šafář kvůli tomu ztrácí radost ze života a skoro nepije, ale situace je líčena pořád stejně. Jednou to přeženou, a v rauši si neuvědomí, že namísto obvyklého vyvrcholení zábavy - hození obecního policajta do rybníčka - namočili státního četníka. U soudu se dostane šafáři Nyklesovi spravedlivého zadostiučinění, je osvobozen, protože byl podle výpovědi svědků zas jako prase a nevěděl co dělá, zatímco pan správce jde bručet, neboť byl jen trochu veselej. Je to dokonalý příběh, Hašek byl velký.

 • Policie vyšetřuje Tomáše Pecinu pro pomluvu, jíž se měl dopustit v Britských listech v souvislosti s vyklizením Ladronky. Vyplývá to z předvolání, které reportér BL minulý týden obdržel (minulé předvolání pouze uvádělo, že T. Pecina se má dostavit k "úřednímu jednání", a TP proti němu podal stížnost). --- Myslím, že je to ta nejlepší zpráva, jakou mohli bývalí obyvatelé statku Ladronka dostat: pokud dojde k hlavnímu líčení (a nic si v tuto chvíli nepřeji víc), u soudu se bude vyslýchat, promítat a budou se prohlížet fotografie. A na závěr jednání by mohl padnout jeden neobvyklý procesní návrh... (TP) - Gramatické znalosti Policie ČR. Zajímavé je, že předtištěný policejní formulář obsahuje poněkud negramotný výraz "aby jste" (tuto chybu dělávají žáci v páté třídě) - normálně česky se říká a píše "abyste". (JČ)

 • Obdrželi jsem dokument Karpaty Off-Road, cestopisný film propagující výrobky firmy Nissan, který podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání neporušuje zákon o vysílání. Film jsme zatím vystavili jako real-timový videostream (.rm) pro modem 28K, 56K a pro pevnou linku min. 150 Kbps. K přehrání je nutný Real Player, který si můžete stáhnout např. zde. --- PR-mani firmy Nissan odvedli skvělou práci a firma dostala - za peníze koncesionářů - film, který by mohl být ozdobou každého showroomu. Jak je možné, že to nevidí radní z RRTV? Jak prosté, milý Watsone! Jsou jen spravedliví: Jestliže nebylo nic špatného na Štěpánkově zpěvu na Nově ani na jeho souběžném působení v Radě a kandidatuře do Senátu, je jen logické, že obdobný přestupek bude tolerován i správné politické straně oddanému řediteli brněnského studia. (TP)

 • Jana Šmídová. Opakujeme dotaz na ředitele Českého rozhlasu, a na ředitele stanice ČRo6 - Svobodná Evropa Pavla Pecháčka, kdy bude v zájmu důvěryhodnosti a nestrannosti propuštěna Jana Šmídová, která hrubě porušila zásadu novinářské nestrannosti tím, že se stala mluvčím politického sdružení Impuls 99 a - jak toho byl Jan Čulík v Praze svědkem minulý týden - bezostyšně vystupuje v zájmu politických kauz. Na dotaz, zda jí nepřipadá neslušné, že svou novinářskou nestrannost takto kompromituje, odpověděla, že žádný konflikt zájmů nepociťuje. (JČ)

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), Expandia Banka, a. s. (změna jména na eBanka dosud není oficiálně v platnosti)
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://blisty.internet.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://blisty.internet.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|